Стипендии - летен семестър 2017-2018 г. - критерии, условия, срокове