Тържествената промоция на юбилейния випуск на Медицински факултет