ОТНОВО ВИСОК ИНТЕРЕС КЪМ ПРИЕМА НА СТУДЕНТИ В МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ