Обществено признание за прилагане на нови иновативни методи от академичния състав на катедрата по ЛЧХ към МУ-София