НОВИ ВИСОКИ ПОЗИЦИИ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ