Конкурс по документи за прием на специализанти по неклинични специалности, по специалността "Обща медицина", и по специалности за лица с професионална квалификация "лекар по дентална медицина"