> Нови ПОС устройства в различните структурни звена на МУ – София