> Erasmus+ конкурс за селекция на студенти по медицина за 2018-2019 година