Медицински университет-София, отново с международно признание!