Споразумение за академично сътрудничество между Университета на Генуа, Италия и Медицински университет – София