Меморандум за разбирателство и академично сътрудничество между Медицински университет – Астана, Република Казахстан и Медицински университет – София