Меморандум за сътрудничество между Казахстански национален медицински университет и Медицински университет – София