Споразумение за сътрудничество между Първи Московски държавен медицински университет „И.М.Сеченов“ и Медицински университет – София