РАБОТНО СЪВЕЩАНИЕ, ПРОВЕДЕНО В НАЧАЛОТО НА НОВАТА 2018 ГОДИНА