НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТ- СТУДЕНТИТЕ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ МЕДИЦИНА, ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА И ФАРМАЦИЯ!