> ФОНД НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ОБЯВЯВА СЛЕДНИЯ КОНКУРС: ПРОГРАМА COST