МЕСТА ФИНАНСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА съгласно Заповед № РД-19-3/15.09.2017 г. на МЗ