Медицинският университет връчи годишните си награди за наука