Най-малко 8% от БВП трябва да се отделят за здраве