КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ НА СПЕЦИАЛИЗАНТИ ПО НЕКЛИНИЧНИ СПЕЦИАЛНОСТИ,ПО СПЕЦИАЛНОСТТА "ОБЩА МЕДИЦИНА" И ПО СПЕЦИАЛНОСТИ ЗА ЛИЦА С ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ "ЛЕКАР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА"