Покана за асоциирани партньори за съвместна дейност по разработване на проект за изграждане и развитие на Център за върхови постижение