> Стипендии за български граждани за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина за учебната 2017-2018 г.