> Информационна среща за студенти, с цел подбор на Еразъм студ енти 30 март, 2016 г.