Курс по „Методология на научното изследване – обект на дисертационна теза и медицинска статистика” за докторанти