Покана 2016 за финансиране от AUF на издания на френски език