Организиране на франкофонски семинари за докторанти 2016г.