Покана за кандидатстване по програма COST, краен срок 8 септември 2015 г