Отдел „Международна интеграция и проектно финансиране” съобщава