Structure

СХЕМА

Rectorate

СХЕМА

Rector

 

Prof. Dr. Victor Zlatkov

Vice Rectors

VICE RECTOR IN CHARGE OF POST-GRADUATE STUDIES AND UNIVERSITY-HOSPITAL COORDINATION

> Prof. R. Ugrinov

VICE RECTOR IN CHRAGE OF INTERNATIONAL INTEGRATION AND PROJECT FINANCING

> Prof. R. Ugrinov

VICE RECTOR IN CHARGE OF EDUCATION

> Prof. T. Zlatanova

VICE RECTOR IN CHARGE OF RESEARCH

> Prof. V. Petkova-Dimitrova

University Administration Departments

UNIVERSITY ADMINISTRATION DEPARTMENTS


Rector

Prof. Dr. Viktor Borisov Zlatkov

Telephone: 915 21 29; Office: floor 12, room


Administrative Secretary

M. Pampulova

Tel.: 915 21 29; Office: floor 12, room 5


Taxes Economist and Financial Supervisor

D. Yosifova

Tel.: 915 21 32; Office: floor 10, room 25a


Legal Adviser

M. Ginzerova- Koleva

Tel.: 915 21 68; Office: floor 9, room 2


Legal advisor

R. Aleksiev

Tel.: 915 21 68; Office: floor 9, room 2


Driver and bodyguard

S. Todorov


First Vice Rector

 

Telephone: ; Office: floor 12, room 5


Administrative Department

Head Secretary and Head of the University Electronic Information and Education Centre

 

Tel.: 915 21 70; Fax: 952 22 91; Office: floor 12, room 4


Administrative Secretary

Tel.: 915 21 40, 952 69 47; Office: floor 12, room 4a


Economist

R. Mihaylova

Tel.: 9152 111, Office: floor 10 room 21


Administrator

N. Vasileva

Tel.:  9152 141, Office: floor 12 room 10 /on the right


Technical collaborator and courier

Z. Tusheva- Saad

Tel.: 9152 140, Office: floor 12 room 4


Technical executor

M. Hristova

Tel.: 9152 127, Office: floor 12, room 19a


Hygienist

D. Nacheva


Financial and Human Recourses Department

Department Head and Chief Accountant

prof. K. Markova, dm

Tel.: 951 67 70, 9152 121; Office: floor 12, room 20


Accountant, Payment Manager, temporarily holding the office of Deputy Chief Accountant

Y. Nedelcheva

Tel.: 9152 126; Office: floor 12, room 9/on the right


Operative Accountant

Y. Dimitrova

Tel.: 9152 126; Office: floor 12, room No 9/on the right


Operative Accountant

V. Apostolova

Tel.: 9152 126; Office: floor 12, room No 9/on the right


Responsible Accountant

P. Zlateva

Tel.: 851 08 87; 9152 133; Office: floor 10, room 27


Operative Accountant

 

Tel.: 9152 119; Office: floor 10 room 25


Operative Accountant

S.  Dimitrova

Tel.: 9152 119; Office: floor 10, room 25


Operative Accountant

R. Tilkova

Tel.: 9152 166; Office: floor 10, room 26


Operative Accountant

R. Stamenova

Tel.: 9152 166, Office: floor 10, room 26


Operative Accountant

A. Dimitrova

Tel.: 9152 131; floor 10, room 28


Operative Accountant

M. Vasileva

Tel.: 9152 131; floor 10, room 28


Cashier

K. Radeva

Tel.: 952 37 48; 915 21 28; Office: floor 10, room 28a


Calculation of salaries

L. Angelova

Tel.: 915 21 25; Office: floor 10, room 24


Human resources specialist

Y. Licheva

Tel.: 915 21 61; Office: floor 12, room 19


PUBLIC ORDERS AND ECONOMIC SERVICE DEPARTMENT

Department Head

M. Gensuzova

Tel.: 8510 879, 9152 120; Office: floor 10, room 22


Public Orders and Economic Service Economist

R. Baldaranova

Tel.: 9152 122; Fax: 9515 087; Office: floor 10, room 20


Expert

B. Apostolova

Tel.: 9152 122; Office: floor 10, room 20


Expert

L. Zhivkova

Tel.: 9152 111; Office: floor 10, room 21


Expert

H. Besheva

Tel.: 9152 172; Office: floor 10, room 19


LARGE-SCALE CONSTRUCTION WORK DEPARTMENT

Department Head  

S. Manolova

Tel.: 9152 169; Office: floor 10, room 23


Expert

D. Ilieva

Tel.: 9152 172; Office: floor 10, room 19


UNIVERSITY ELECTRONIC INFORMATION AND EDUCATION CENTRE

prof. A. Alekseev

Tel.: 9152 146; Office: floor 12, room 9/ in the middle


Programmer

M. Kirilov

Tel.: 9152 146; Office: floor 12, room 9/ in the middle


Programmer

P. Todorova

Tel.: 9152 146; Office: floor 12, room 9/ in the middle


Programmer

K. Mitov

Tel.: 9152 146; Office: floor 12, room 9/ middle


Programmer

M.Nikolov

Tel.: 9152 146; Office: floor 12, room 9/ middle


FIRST VICE RECTOR IN CHRAGE OF INTERNATIONAL INTEGRATION AND PROJECT FINANCING

 

Tel.: ; Office: floor 12, room 5


Department Head

Professor R. Girchev
Tel.: 8510 892, 9152 165; Office: floor 12, room 18


 Expert

Tel.: 9152 138; Office: floor 12, room 9/on the left


Expert

S. Manolov

Tel.: 9152 138; Office: floor 12, room 9/on the left


Expert

 

Tel.: 9152 138; Office: floor 12, room 9/on the left


 Expert

T. Todorova

Tel.: 9152 165; Office: floor 12, room 18


VICE RECTOR IN CHARGE OF POST-GRADUATE STUDIES AND UNIVERSITY-HOSPITAL COORDINATION

Professor R. Ugrinov

Tel.: 8510 892, 9152 151; Office: floor 12, room 11/on the right


POST-GRADUATE STUDIES AND UNIVERSITY – HOSPITAL COORDINATION DEPARTMENT

Department Head

K. Gavrilova

Tel.: 954 11 18, 9152 137; Office: floor 12, room 8/on the right


POST-GRADUATE STUDIES OF PERSONS WITH BACHELOR’S, MASTER’S AND SPECIALIST’S   DEGREE   DEPARTMENT

Expert

V. Grozdanova

Tel.: 9152 135; Office: floor 12, room 1


Expert

Dr M. Varbanova

Tel.: 9152 135; Office: floor 12, room 1


Expert

Dr E. Hristova

Tel.: 9152 134; Office: floor 12, room 7


Collaborator

S. Andreeva

Tel.: 9152 134, Office: floor 12, room 7


Specialist

T. Paneva

Tel.: 9152 136, Office: floor 12, room 8


UNIVERSITY-HOSPITAL COORDINATION HIGHLY - SPECIALIZED ACTIVITIES SECTOR

Sector Head

Dr  S. Todorova

Office: floor 12, room 2


Expert

N. Panayotova

Tel.: 9152 162; Office: floor 12, room 21


Specialist

R. Dzhurova

Tel.: 9152 162, Office: floor 12, room 21


VICE RECTOR IN CHARGE OF EDUCATION

Professor T. Zlatanova

Tel.: 9523 798; Fax: 9532 898; Office: floor 12, room 12


STUDENT DEPARTMENT

Department Head

L. Kirilova

Tel.: 9531 174, 9152 164; Office: floor 12, room 15


Expert

D. Ivanova

Tel.: 9152 148; Office: floor 12, room 14


Expert

V. Gerasimova

Tel.: 9152 148; Office: floor 12, room 14


Expert

N. Hristova-Dimitrova

Tel.: 9523 798, 9152 123; Office: floor 12, room 12


VICE RECTOR IN CHARGE OF RESEARCH

Professor V. Petkova-Dimitrova

Tel.: 9152 163, Fax: 954 11 53, Office: floor 12, room 11


RESEARCH DEPARTMENT


Department Head

D. Dimitrova

Tel.:; Office: floor 12, room 11


Expert

 

Tel.: 9152 139; Office: floor 12, room 11


Inspector

O. Velkova

Tel.: 9530 651, 9152 143; Office: floor 12, room 11


Inspector

L. Koleva

Tel.: 9152 160; Office: floor 12, room 13


Inspector

Y. Atanasova

Tel.: 9152 160; Office: floor 12, room 13


DEFENSIVE AND MOBILIZATION  PREPARATION

 

Tel.: 9541 183, 9152 154; Office: floor 4, room 35


Occupational Safety

M. Dashinov

Faculties

Медицинският университет е едно от най-големите и най-авторитетните лечебни, образователни и научни средища на българската и европейската медицинска наука.
Дългогодишните традиции на Медицинския университет и неговите преподаватели и студенти го водят към мястото, което той заслужава сред европейските медицински университети.

Днес Медицинският университет разполага с четири факултета – Медицински, Стоматологичен, Фармацевтичен и Факултет по обществено здраве, както и с Департамент по езиково обучение и спорт.

Ако искате да научи повече за тях, моля следвайте връзките в лявото меню.

Faculty of Dental Medicine

        Д е к а н
Проф. д-р Доан Зия
тел.:(+359 2) 9522818

Адрес:1431 София,
бул. "Св.Св. Георги Софийски" 1
Телефонна централа: (+359 2) 952 05 53
Телефон: (+359 2) 952 05 59
Факс: (+359 2) 952 15 06
e-mail: info@stomfac.org

 

Факултетна канцелария:
тел.: (+359 2) 952 22 10
Студентска канцелария:
тел.:(+359 2) 954 29 09
Канцелария следдипломно обучение:
тел.:(+359 2) 952 37 38

 

Заместник декан по научната работа и СДО
Проф. Радомир Угринов, дмн
тел.: (+359 2) 952 60 34 
Заместник декан по учебната работа
Доц. д-р Милена Пенева, дм
 тел.: (+359 2) 954 12 02 
Заместник декан по лечебно-диатностичната дейност
Доц. д-р Красимира Янева, дм
тел.: (+359 2) 954 27 45 
 
 

Faculty of Medicine

 

Декан
Проф. д-р Марин Маринов, д.м.н 
Медицински факултет - http://medfac.mu-sofia.bg/

София 1431, Бул. Георги Софийски № 1,
тел. 02 952 10 46; 02 952 03 37
Студентска канцелария: тел. 952 05 22
Сектор за чуждестранни студенти, аспиранти
и специализанти: тел. 952 04 34
 
Заместник декан по учебната дейност
Професор д-р Иван Митов, дмн
 
Заместник декан на чуждестранните студенти
Професор д-р Виктор Златков, дм
 
Заместник декан за следдипломно обучение
Доцент д-р Йорданка Узунова, дмн
 
Заместник декан по наука и международно сътрудничество 
Професор д-р Марин Маринов, дмн
 
 

Faculty of Public Health

Faculty of Pharmacy

 
Във Фармацевтичният факултет към Медицинския университет в София се обучават в редовна форма студенти за придобиване на висше образование по специалността “Фармация” за образователно-квалификационната степен “Магистър” с професионална квалификация “магистър-фармацевт”, а също и обучение на магистър-фармацевти за придобиване на образователната и научната степен “Доктор”. Провежда се следдипломно обучение за специализация по професионалното направление “Фармация”, както и по програми за продължаващо обучение за магистър-фармацевти от открити и болнични аптеки и специалисти не фармацевти, работещи във фирми с предмет на дейност производство и дистрибуция на лекарствени продукти.
 
От учебната 2008/2009 година се въвежда цялостен курс на редовно обучение на английски език за чуждестранни граждани.
 
Обучението на студентите по фармация е в съотвествие с Наредбата за Единните Държавни Изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Фармация” за образователно-квалификационна степен „магистър” и е с продължителност от пет и половина години – девет семестъра и шест месечен преддипломен стаж в аптека. Във факултета се обучават редовни и задочни докторанти и докторанти на самостоятелна подготовка. Той е базова организация за пет научни специалности в областта на фармацията.
 
Фармацевтичният факултет в София е с близо шестдесет годишна история. Изградените традиции през тези години, както и непрекъснатото актуализиране и хармонизиране на учебния план и учебните програми със съвременните европейски тенденции в развитието на фармацевтичното образование, превърнаха факултета в престижно висше училище. Днес то е търсено от български и чуждестранни студенти и високо оценено от специалисти и експерти, ползващи кадрите му. Фармацевтичният факултет е акредитиран от Националната агенция за оценка и акредитация в Република България и получи най-високата оценка. Тя бе дадена за изградената учебна база, включваща 2 модерни аудитории, обзаведени и отговарящи на всички съвременни технически, аудиовизуални и мултимедийни изисквания за преподаване, 42 учебни и научни лаборатории, 9 семинарни и специализирани учебни бази, компютърна зала, обновена библиотека с периодика, от над 30 водещи и специализирани в областта на фармацията списания, компютърен център с интернет с достъп за всички студенти, преподаватели и служители. На територията на факултета функционира ботаническа градина с отдел за лечебни растения.
Както всички студенти от Медицинския университет, така и студентите от Фармацевтичния факултет ползват студентски общежития и всички останали битови, транспортни и други привилегии.
Пълна информация за многостранната дейност на Фармацевтичния факултет при Медицински университет-София ще получите на адрес: www.pharmfac.net
Вашите запитвания и мнения относно съдържанието на страницата на Фармацевтичния факултет отправяйте  на следните адреси: mdimitrov@pharmfac.net и dimitrov.milen@gmail.com 
 
 

Language Training and Student Sports Center

> ceofvs.mu-sofia.bg

Foreign students who are accepted at the Medical University – Sofia enroll in the preparatory study year at the Center for Language training and student Sports (CLTSS) where they study Bulgarian language intensively – 650 hours, biology (90h), human anatomy and physiology (90h) and medical chemistry (180h). Passing the final exam successfully allows the students to continue their education in the first year of the chosen specialty.
Those international students who know Bulgarian language enroll in the first year after 45-day intensive Bulgarian language course (180h) that starts on the1st of August of the respective year. The students with double citizenship who have a good command of both – written and spoken Bulgarian language can be enrolled in the first year after an exam in Bulgarian language which is to be taken from 1st to 10th of September of the respective year.

The documents for enrollment at the CLTSS are as follows:

 • Notifying letter from the rector of MU-Sofia
 • A set of documents for enrollment
 • A receipt for paid tuition fee
 • Three photos (passport size)
   

Colleges

 

 

Medical College - Sofia

MEDICAL COLLEGE – SOFIA
3 Jordanka Filaretova str., Sofia
Deputy Director: Prof. Zaharina Savova, MD
Tel. +359 2 915 46 46
Fax. +359 2 852 40 40
E mail:
office@mc.mu-sofia.bg

Web site:  http://mk.mu-sofia.bg

The Medical College “J.Filaretova” is the oldest and largest medical institution for educating medical specialists in the field of health care.
The specialties are as follows:

 • Medical laboratory technician
 • X-ray laboratory technician
 • Dental technician
 • Rehabilitation therapists
 • Assistant-pharmacist
 • Public health inspector
 • Medical aesthetician (Medical cosmetics)
 • Masseurs (only for candidates with impaired vision)
 • Medico-social care+

Specialty “Medical Laboratory Assistant”
Duration of education: three years
The Medical Laboratory Assistant is the principal performer in clinical, microbiological, histological, parasitological and other laboratories. He or she participates in diagnostic, curative, prophylactic and scientific activities in hospital and scientific institutions.

Specialty “X-Ray Technician”
Duration of education: three years.
The graduates can work at:

 • X-ray wards, hospitals, scientific institutions, sanatoria etc
 • Radiation therapy departments
 • Nuclear medical labs
 • Specialized labs

Specialty “Dental technician”
Duration of education: three years
The dental technician is a qualified specialist who plans, develops and creates   different kinds of tooth prosthetic constructions, face and jaw prosthetics, orthodontic apparatuses and etc.

Specialty “Physical therapist”
Duration of education: three years
The Physical therapist works under prescription of a doctor of Physical and rehabilitation medicine. He or she provides the rehabilitation program for each patient.

Specialty “Assistant Pharmacist”
Duration of education: three years
The Assistant Pharmacist assists the Master pharmacists and takes an active part in the medicine supply and prescription of medicaments.

Specialty “Public health inspector”
Duration of education: three years
The public health inspector controls the factor of work, education, living and surrounding environments in order to determine their effect on the health of the population.

Specialty “Medical Aesthetician /Medical cosmetics/
Duration of education: three years.
The graduates can work in Cosmetic studios, beauty centres, SPA-centres, fitness clubs, Dermatology consulting rooms, Clinic of Aesthetic Medicine, Make up in theatre, cinema, and television.

Specialty “Massage therapist” with visual impairments
Duration of education
Massage therapist works under prescription of a doctor of physical and rehabilitation medicine and takes part in a team with a physician, physical therapist, nurse, social worker, pedagogue, psychologist, occupational therapist

Specialty “Medic-social care”
Duration of education: 3 years
The graduates can work in Directorates “Social assistance”. Social service institutions, Diagnostic and consultative centers, hospital for active treatment and dispensaries, Consulting room for medical and social assistance, Home for children and adolescents etc.

 

 

Medical University - Sofia Subsidiary - Vratsa

MEDICAL UNIVERSITY - SOFIA
SUBSIDIARY – VRATSA

Vratsa – 3000
University Complex
Corpus 1, fl.1 and fl. 2
Assoc. Prof. Pavlinka Dobrilova, Director
Tel.: +092 660 156

> https://filialvratsa.mu-sofia.bg/

Central Medical Library

 CENTRAL MEDICAL LIBRARY – MEDICAL UNIVERSITY – SOFIA

Web site: http://www.medun.acad.bg/

The Central University Medical Library was founded at the Faculty of Medicine in 1919 and is one of the oldest and richest libraries for medical literature in Bulgaria. The library’s structure includes: library-information complex, Scientific Medical Information Department, Educational and Scientific Documentation and Films Department.
The Central Medical Library posses 500 422 volumes of medical literature, 900 volumes of new books, including those bought after deposits and donations. 445 periodicals are delivered also.
The library has a reading room with 35 seats, a student reading room with 40 seats, a computer hall with 20 seats, computer and copier technique. There is a free access to the main automated medical database – MEDLINE, SPRINGERLINK, PROQUEST, LWW Fulltext Journals and may others.
The CML is a documentation Center of the World Health Organization for Bulgaria.

 

University Electronic Informational and Educational Centre