За университета

Адрес: София 1431
Бул. „Акад. Иван Гешов" № 15

Медицинският университет на България се доказа като най-комплексният, най-стойностният, най-силният, най-дълголетният. Университетът, единствен в страната, който най-пълно покрива критериите за висше образование и наука в областта на медицината, стоматологията, фармацията и общественото здраве, пример за диагностика и лечение. Знакови в публичното пространство са имената на нашите университетски болници: “Александровска”, “Света Екатерина”, “Царица Йоанна”, “Майчин дом” и др.
Медицинският университет доминира в пространството на висшето образование. Впечатляващ е приносът му в осъществяване на национални стратегически задачи в областта на медицинското образование и наука и в сферата на здравеопазването. Медицинският университет е комплексна структура изградена от четири пълноценни факултета, един департамент, три колежа. Като прибавим и 14-те университетски болници се създава пълна представа за мащабите на Университета. В него работят 1969 преподаватели и научни сътрудници, обучават се близо 4000 студенти, от които 800 чуждестранни, 121 докторанти, 2237 специализанти, 23 клинични ординатори. Медицинският университет е отлично функционираща демократична децентрализирана структура. 
Учебните програми са съобразени с изискванията на Европейската общност, което е в основата на реализирания обмен на студенти и преподаватели. По програмите за обмен на студенти със страните на Европа, Азия и Америка през 2003 г. 50 български студенти са осъществили научен и професионален обмен, а 40 чуждестранни студенти са посетили нашия Университет.
Медицинският университет е с най-добра традиция в грантовото финансиране на научните изследвания. През последните години се повиши участието на наши изследователски екипи в конкурсите на Националния съвет “Научни изследвания”. Тяхната успеваемост непрекъснато расте, което е явно признание за високото качество на изследователските проекти. Традиционно висок е и броят на проектите, участващи в конкурси, финансирани от нашия Университет. От 2003 г. се присъждат четири награди за най-успешна научна разработка и се е постави началото на конкурс “Млад изследовател”.
В последните две години Асоциацията на студентите медици в България с помощта на ръководствата на Медицинския факултет и на Медицинския университет, замени традиционните ежегодни национални студентски научни сесии с организирането на Международни конгреси по медицински науки за студенти и млади лекари.
Медицинският университет усилено търси своето естествено място като регионален лидер в областта на координиране на международните програми и проекти за Югоизточна Европа. В тази връзка въведохме Европейската система за трансфер на кредити (ECTS) и внедрихме Система за контрол на качеството.
Университетът взе участие в изработването на Национална позиция по преговорите за членство в ЕС по глава “Наука и образование”, в изработването на Национална стратегия за развитие на научните изследвания , в проекта за регионално сътрудничество между МОН и балканските страни и страните от “Кавказката група”.
Нашият Университет е национален координатор по тематичната програма “Качество на живота и управление на жизнените ресурси” по Пета рамкова програма и по “Науки за живота, геномика и биотехнология за здраве” – Шеста рамкова програма. Университетът участва в мащабни проекти, финансирани от организации извън Европейската комисия: НАТО, Националните институти по здраве на САЩ, Световната банка.
Полагат се максимум усилия, в рамките на държавната субсидия, да бъдат подобрени и битовите условия на студентите. Разработва се дългосрочна инвестиционна програма за ремонт и реконструкция на студентските столове и общежития. Изцяло бяха обновени, реконструирани и модернизирани трите студентски стола, за да отговарят на европейските норми и стандарти. Направени бяха редица съществени подобрения на студентските общежития и студентски клуб “Медик”.

AMSB

ASSOCIATION OF MEDICAL STUDENTS IN BULGARIA

The Association of medical students in Bulgaria (AMSB) is an independent, democratic, non-political, non-governmental, non- religious organization of the medical students of the whole country. It was founded on the 3rd March 1990 by several medical students, decided to face the challenges of the changing society. They pointed out the main goals of the association, which are valid till now:

  • Unification of the medical students in Bulgaria regardless of their religion and nationality.
  • Improvement of their professional qualification and social status.
  • Support and cooperation in solving educational and social problems of
  • the medical students.
  • Organizing the international exchange of students
  • Presenting before the state bodies and public organizations the social problems of the medical students and offer assistance in their solving.
  • Standing up for their rights and legal interests of the medical students
  • Providing opportunities for part-time jobs
  • Giving support in realizing the personal and team initiatives of the medical students

Like every non-governmental organization, we have a National Administrative Board and local committees in every medical faculty in the country. The Administrative Board consists of 11 students; each of them is responsible for a specific activity.

The AMSB’ members are more than 500 medical students from all over the country. The membership is free and voluntary. We have already five actively working local committees in the medical universities in Sofia, Plovdiv, Pleven, Stara Zagora and Varna.
The structure of the AMSB consists of a General Assembly /from the members of all local committees/, Administrative Board and a Control Council / elected every year by the General Assembly. / Local Administrative Boards’ meetings are held every week during the whole year and National meetings happen two times a year. The AMSB’s main regulatory document is our statute, which can be changed by the General Assembly. /The statute can be found in the Downloads menu on the web site. /

Since 1993 the AMSB is a member of the International Federation of the Medical Student Association. /IFMSA/. This is the official forum of the medical students, recognized by the United Nations Organization and the AMSB participates actively in the organization’s activities. The AMSB organizes its exchange program through the IFMSA and integrates in the international processes relating to the medical students.
The AMSB is a member of the Anti-AIDS Coalition along with other HIV/AIDS prevention active governmental and non-governmental organizations.
The Association of medical students in Bulgaria (AMSB) is an independent, democratic, non-political, non-governmental, non- religious organization of the medical students of the whole country. It was founded on the 3rd March 1990 by
several medical students, decided to face the challenges of the changing society. They pointed out the main goals of the association, which are valid till now:
Unification of the medical students in Bulgaria regardless of their religion and nationality.
Improvement of their professional qualification and social status.
Support and cooperation in solving educational and social problems of
the medical students.
Organizing the international exchange of students
Presenting before the state bodies and public organizations the social problems of the medical students and offer assistance in their solving.
Standing up for their rights and legal interests of the medical students
Providing opportunities for part-time jobs
Giving support in realizing the personal and team initiatives of the medical students

Like every non-governmental organization, we have a National Administrative Board and local committees in every medical faculty in the country. The Administrative Board consists of 11 students; each of them is responsible for a specific activity.

The AMSB’ members are more than 500 medical students from all over the country. The membership is free and voluntary. We have already five actively working local committees in the medical universities in Sofia, Plovdiv, Pleven, Stara Zagora and Varna.
The structure of the AMSB consists of a General Assembly /from the members of all local committees/, Administrative Board and a Control Council / elected every year by the General Assembly. / Local Administrative Boards’ meetings are held every week during the whole year and National meetings happen two times a year. The AMSB’s main regulatory document is our statute, which can be changed by the General Assembly. /The statute can be found in the Downloads menu on the web site. /

Since 1993 the AMSB is a member of the International Federation of the Medical Student Association. /IFMSA/. This is the official forum of the medical students, recognized by the United Nations Organization and the AMSB participates actively in the organization’s activities. The AMSB organizes its exchange program through the IFMSA and integrates in the international processes relating to the medical students.
The AMSB is a member of the Anti-AIDS Coalition along with other HIV/AIDS prevention active governmental and non-governmental organizations.
 

Administration

The administration of the Medical University – Sofia and its units is carried out by academic bodies elected with a four- year term.

Administration bodies are the General Assembly, the Academic council and the Rector

GENERAL ASSEMBLY

The General Assembly is a supreme administration body. The General Assembly has 400 members and includes representatives of the academic staff, regular PhD students, students and administrative staff.

The General Assembly has the following powers:
1. It adopts and changes the Medical University-Sofia  organization and activity rules
2. It elects a Chairman and Vice-Chairman during its term.
3. It confirms the policy, the main directions and priorities of University development and the activity plan.
4. It elects the Rector of the Medical University-Sofia
5. It determines the structure and the number of the Academic Council.
6. It determines the number and the members of the Control Council and elects for its term a chairman, vice-chairman and members of the Control Council.
7. It discusses and adopts the annual Rector’s report about the University state
8. It discusses and passes the annual report of the Control Council.
9. It changes and/or nullifies decisions of the Academic Council and Rector.

ACADEMIC COUNCIL

The Academic Council is a University team administration body. The Academic Council consists of 45 members and includes representatives of the Academic staff, students, PhD students and employees.
The Academic Council has the following powers:

1. It plans the University educational policy, passes the mandate program and controls its implementation.
2. It passes the University annual activity report.
3. It makes an offer to the Council of Ministers for opening, reorganizing and closing down faculties, institutes, branches and colleges in the Medical University-Sofia structure.
4. It decides about opening, reorganizing or closing departments and services in the Medical University-Sofia
5. It determines the subjects, forms and degrees to educate and proposes the number of the students to be admitted.
6. It confirms or changes the qualification characteristics and curricula for specialists’ training according to the University degrees.
7. It determines the Medical University-Sofia research policy and decides on main questions of the organization and research.
8. It determines the structure of the Medical University-Sofia General Assembly
9. It determines the Medical University-Sofia staff policy, approves the Academic personnel job descriptions and adopts appraisal regulation.
10. It elects Vice-Rectors for the term of office by a Rector’s suggestion.
11. It decides on cooperation with higher schools and scientific organizations.
12. It passes and controls the Medical University-Sofia general budget.
13. It confirms the budget of the units annually within the Medical University-Sofia general budget.
14. It decides and announces competitions for regular assistants, associate professors and professors on the suggestions of the Medical University-Sofia main units.
15. It confers the honorary doctorates.
16. It confirms the internal regulation and Medical University-Sofia educational, research rules and other normative acts. 
17. It works and introduces an evaluation and quality education keeping up system of the Medical University-Sofia academic staff including students’ opinion study.
18. It confirms the academic staff educational workload norms
19. It decides on the habilitated lecturers’ employment contract prolongation   pursuant to the Law on Higher Education
20. It elects permanent and temporary commissions and other auxiliary bodies and determines their functions.

RECTOR

This is a habilitated person who meets all the requirements for this tenure.
The Rector has the following powers and duties:

1. The Rector represents the Medical University-Sofia
2. He or She leads, organizes, controls and coordinates all the activity of the Medical University-Sofia
3. He for she proposes before the academic or state bodies and organizes the work on strategic question of the Medical University-Sofia and its future development regarding:
educational disciplines
subjects and curricula
structure of the Medical University-Sofia; opening, closing and reorganizing  the main, servicing and auxiliary units
selection, motivation and development of  all people working for the Medical University-Sofia
relations with other educational institutions
educational structure and form, qualification gained
Medical University-Sofia  participation in the higher education development in Bulgaria and international integration in the field of the higher education and science

4. He or she organizes and ensures the educational activity and application campaign
5. He or she signs or terminates employment contracts.
6. He or she appoints and discharges on procedure the Vice-Rectors, the directors and deputy directors of the main units, the department heads and the persons holding the positions equated with them.
7. He or she appoints one-time, temporarily for three months, if there are vacancies, persons to perform the functions of a leading elective office
8. He or she signs contracts, written statements and other documents relating to the Medical University –Sofia on University level.
9. He or she decides definitively on all questions about admission, striking off and students’ changing the University.
10. He or she leads the work on the Medical University Sofia budget draft according to the Academic Council principles and observes the lawful and purposeful use of the means and material resources.
11. He or she manages the building and maintenance of the Medical University-Sofia necessary equipment.
12. He or she prepares and proposes the Medical University Sofia annual report to the Academic Council to be accepted and to be published.
13. He or she organizes   the preparation and confirmation of the internal normative acts
14. He or she controls the implementation of syllabuses, curricula and the whole educational activity  of the Medical University-Sofia
15. He or she nominates one or more Vice-Rectors and each of them is responsible for the overall activity of the sphere they direct.

CONTROL COUNCIL

The Control Council /CS/ consists of a chairman, vice-chairman and members who are habilitated persons. They cannot be members of the Academic Council.

The Control Council has the following powers and duties:

1. It controls the lawfulness of the elections for the Medical University – Sofia governing bodies and its main units within a month of their holding and reports to the Academic Council about the results.
2. It prepares a statement on Medical University-Sofia budget draft and its implementation and reports it before the Academic Council and General Assembly.
3. It participates in the inspections of the disciplinary dismissal cases.
4. It reports about its work before the Medical University-Sofia General Assembly one time annually at least.
 

Resources