Студентски стипендии за летен семестър 2014-2015 година по проект BG051PO001-4.2.06

Студентски стипендии за летен семестър 2014-2015 година по проект BG051PO001-4.2.06, съфинансиран от Европейския социален фонд по ОП Развитие на човешките ресурси. За по вече информация натиснете ТУК.

Условия за кандидатстване  за европейски стипендии към МОН. За по вече информация натиснете ТУК.