Програма за научен обмен между Конфедерация Швейцария и Република България

 Отдел „Международна интеграция и проектно финансиране” уведомява за:

 

Програма за научен обмен между Конфедерация Швейцария и Република България

 

Министерството на образованието и науката стартира конкурсна сесия за набиране на проектни предложения за участие в Програмата за научен обмен между Конфедерация Швейцария и Република България към тематичен фонд „Стипендии”.

Изисквания към кандидатите:

● за докторантска стипендия – докторанти, след първата година от зачисляване;

● за постдокторантска стипендия – допускат се кандидати в рамките на 5години след получаване на докторска степен

Краен срок за подаване на заявленията  - 1 април 2014 година

Повече информация за конкурсната документация може да бъде намерена на интернет адреси:

www.sciex.ch

http://www.crus.ch/information-programme/sciex-nms-ch/sciex-nms-ch-bulgaria.html

и в дирекция „Наука” на МОН,  тел.:.359 2 9217 648; .359 2 9217 768

http://mon.bg