СТИПЕНДИИ НА ФОНДАЦИЯ „ЕВРИКА“ 2013/2014 год.

 СТИПЕНДИИ НА ФОНДАЦИЯ „ЕВРИКА“  

Отдел „Международна интеграция и проектно финансиране“ на МУ- София съобщава, че фондация „Еврика“ за единадесета поредна година ще определи след провеждане на конкурс студентите, които ще получават поименни стипендии в размер на 2000 лв. годишно.

Право на кандидатстване за стипендиите на фондация „Еврика“ имат български студенти в българските университети в определени области, между които медицина и биология на името на акад. Методи Попов. Те трябва да са завършили най-малко втори курс на обучението си с успех по учебни години, не по-малък от мн. добър (5.00) и да са записани редовно обучение в университетите по предвидения ред за учебната година 2013/2014 година.

Кандидатите за именните стипендии трябва да представят лично или по пощата във фондация „Еврика“ от 01.09.2013 до 15.10.2013 следните документи – моля, вижте на сайт: www.evrika.org.

За изпратените по пощата документи важи датата на пощенското клеймо.

За допълнителна информация и уточнения, може да звъните на тел. 02 9813 799; 02 981 5181, както и да използвате адресите: office@evrika.org, grigor@evrika.org.