Подписан меморандум за сътрудничество

Отдел „Международна интеграция и университетска политика” съобщава, че през септември 2011 г. беше подписан Меморандум за сътрудничество между Медицински университет – София и Yonsei University College of Medicine – Р. Корея.

Yonsei University College of Medicine е основан в далечната 1885 година от американския мисионер Д-р Алън – в началото като болница, а по-късно като висше медицинско училище.  В момента този частен университет е един от най-реномираните университети не само в Р. Корея, но в Азия и е между първите 100 в света по рейтинг.

Меморандумът за сътрудничество е за срок от 5 години, като се предвижда обмен на преподаватели и студенти между двете институции, участие в научни проекти, организиране на международни научни прояви, разработка на общи академични програми.