Стипендии за обучение и научноизследователска дейност на френското правителство

 Отдел „Международна интеграция и проектно финансиране” на МУ-София ви уведомява, че е открита процедура за :

Стипендии за обучение и научноизследователска дейност на френското правителство

Представени са стипендии, отпускани от френското правителство по обща процедура и извън конкретно договорени проекти.

За стипендиите могат да кандидатстват :

  • докторанти /български граждани или постоянно пребиваващи в България от 3 години, до 35 годишна възраст/;
  • млади научни работници /български граждани или постоянно пребиваващи в България от 3 години, до 35 годишна възраст/.

Краен срок за подаване на документи за кандидатстване : 28 февруари 2011г.

За изтегляне на формуляри :

www.institutfrance.bg/rubrique.php3?id_rubrique=392

Допълнителна информация:
МУ-София-Ректорат, отдел „МИУП”;
г-жа Е. Христова, тел: 91 52 138

Френски институт, ул. „Дякон Игнатий”  №2, гр.София
г-жа Бисера Коларова, тел. 937 79 14