Филиали

"Филиал проф. д-р Иван Митев"-Враца

За контакт:

гр. Враца
п.к. З000
бул. Втори юни  №179

Директор - Доц. П. Добрилова, тел: 092 645294

Учебен отдел - 092 645176

> https://filialvratsa.mu-sofia.bg/