Обучение

В този раздел можете да научите повече за процеса на обучение в Медицински Университет - София. Моля използвайте връзките в лявото меню за по-подробна информация.

Правилник за признаване на придобито висше образование в чуждестранни ВУЗ

Графици за занятия и изпити

Дистанционно обучение

За прехвъляне към сайта на Дистационно обучение натиснете тук