Архив

Съветът за Научни изследвания на Норвегия обява процедура за набиране на кандидати за стипендии за научни изследвания

Съветът за Научни изследвания на Норвегия обяви процедура за набиране на кандидати за пост-докторантски стипендии за научни изследвания за 2010/2011 учебна година.

Срок за подаване на документи от кандидатстващите за стипендия : 25 ноември 2009г.
Подробна информация за процедурата и сваляне на формуляри на следния сайт :

forskningsradet.no

Стипендии от Правителството на Швейцария за академичната 2016-2017 г.

 

 

 

Отдел „Международна интеграция и проектно финансиране” на МУ-София информира, че Правителството на Швейцария предоставя ежегодно  стипендии за докторантури и научни изследвания на млади лекари и учени. Процедурата по предварителен подбор се осъществява от Посолството на Конфедерация Швейцария и Международна фондация „Св. Св. Кирил и Методий” в София www.cmfnd.org.  

Информация във връзка с процедурата за кандидатстване е публикувана на интернет страницата на швейцарската Федерална комисия за стипендии : www.sbf.admin.ch.

Срок за кандидатстване: от 2 до 10 ноември 2015г.

> AUF стипендии за професионален стаж през 2017

Отдел МИПФ информира, че студентите в МУ-София могат да кандидатстват към Университетската франкофонска агенция (AUF) за стипендия за осъществяване на стаж в чужбина (на френски език), с продължителност между 1-3 месеца, в периода от март до декември 2017 г. Крайният срок за кандидатстване е 15 февруари 2017 г.
За повече информация: С.Манолов +35929152138 и на интернет адрес: https://www.auf.org/appels-offre/stages-professionnels-2017/
 

> Информационна среща за студенти, с цел подбор на Еразъм студ енти 30 март, 2016 г.

Отдел „Международна интеграция и проектно финансиране“ на Медицински университет – София, проведе информационна среща за студенти, с цел подбор на Еразъм студенти за следващата академична година. Срещата се проведе в Аула Максима,  в УМБАЛ „Света Екатерина“ , на 30 март, 2016 г. от 13.00 ч. Презентации от събитието може да намерите ТУК и ТУК.

> Организиране на научна проява през 2017

Отдел МИПФ информира, че Университетската франкофонска агенция (AUF) за Централна и Източна Европа публикува обява за представяне на предложения за организиране на научна проява през 2017 г., която да се проведе на френски език. Финансирането включва разноските за участие на учени от Централна, Източна и Южна Европа, които представят доклад на събитието, издаването и разпространението на сборник с доклади (за предпочитане на електронен носител), както и разходите за преводачески услуги на френски език.
Крайният срок за подаване на формуляр за участие е 3 месеца преди началото на проявата и в продължение на цялата 2017 г.
За повече информация, представяне на програмата, както и формуляр за кандидатстване:
https://www.auf.org/bureau/bureau-europe-centrale-et-orientale/appels-offre-regionales/organiser-une-manifestation-scientifique-en-eco-en/  или
С.Манолов smanolov@mu-sofia.bg и colloques-eco@auf.org.

> Стипендии за български граждани за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина за учебната 2017-2018 г.

Министерство на образованието и науката обявява конкурси за отпускане на стипендии на български граждани за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина за учебната 2017-2018 година.

I. Студенти
1.За частичен срок на обучение – срок за подаване на документи – 23.12.2016
2.За пълен срок на обучение за ОКС Магистър – срок за подаване на документи – 12.01.2017
3.Летни езикови курсове и семинари – срок за подаване на документи – 23.01.2017
4.За пълен срок на обучение за ОКС Бакалавър или Магистър - срок за подаване на документи – 17.03.2017

Повече информация за страните съгласно междуправителствените спогодби, изискванията към кандидатите, документите за кандидатстване, датите за събеседване и други, може да намерите на адрес: http://mon.bg/?go=page&pageId=12&subpageId=139

II. Преподаватели, изследователи и докторанти – да работят на постоянен трудов договор, а докторантите да са записани в редовна форма на обучение.
1. Срок за подаване на документи: 30.12.2016, 16.01.2017 и  30.01.2017

За справки телефон 9217784, 9217530 и 9217693 и интернет адрес: http://mon.bg/?go=page&pageId=12&subpageId=138

AUF обяви процедура по набиране на кандидати за стипендии за мобилност за докторанти за учебната 2010/2011 год.

Университетската Франкофонска Агенция (AUF) обяви процедура по набиране на кандидати за стипендии за мобилност за докторанти за учебната 2010/2011 год.

Досиетата на кандидатите за стипендии трябва да бъдат изпратени най-късно до 18 декември 2009г.

Допълнителна информация и формуляри за кандидатстване на следния сайт:

www.auf.org/communication-information/appels-offres/

или на тел: 02/91 52 138 – отдел „МИУП” , МУ-София-Ректорат, ет.12, ст.9

Кампания за кандидатстване за финансиране

Отдел „Международна интеграция и проектно финансиране” на МУ-София уведомява всички докторанти, ползващи френски език и техните научни ръководители, че:

тече кампания за кандидатстване за финансиране чрез проекти на прояви, предназначени за докторанти и научните им ръководители.

Краен срок за кандидатстване: 30 януари 2015 г.

Повече информация и формуляри за кандидатстване :
http://www.auf.org/bureau-europe-centrale-et-orientale/appels-offre-regionales/seminaires-doctoraux-appel-projets/

Международни програми

Международни образователни програми:

Международни научно-изследователски програми:

Франкофонската университетска агенция (AUF) обявява конкурс за присъждане на научни награди от Франкофония 2005 .

Досиетата на кандидатите, попълнени и подписани , следва да се изпратят до Директора на Регионалното бюро на AUF, към което се отнася нашия университет на адрес:
BUREAU EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE
1,rue Schitu Magureanu
Local de l’Universite de Bucarest
050025 Bucarest, Roumanie; Tel:+40 21 312 12 76 Fax: +4021 312 16 66
e-mail: Europe-centrale-orientale@auf.org
www.europe-centrale-orientale.auf.org

Пълната информация може да се намери на сайта на AUF
http://www.auf.org или да влезете в контакт с господин Калеф Булкрун, администратор на програмата Развитие и околна среда ( AUF, 4 Place de la Sorbonne, 75005 Paris, France, Tel: +33 (0) 1 44 41 18 18;
Fax: + 33 (0) 1 44 41 18 19; e-mail: khalef.boulkroune@auf.org.

 • Шеста рамкова програма на ЕС - www.cordis.lu/fp6http://www.europa.eu.int/comm/education/leonardo/leonardo2_en.html
 • Програма на НАТО "Наука за мир" - www.nato.int/science
 • Европейска инициатива "ЕВРИКА" - www.eureka.be

 

 

> Докторантски и пост-докторантски стипендии "Йожен Йонеско” на AUF 2017

Покана за представяне на заявления за докторантски и пост-докторантски стипендии "Йожен Йонеско" стартира на интернет страницата на Университетска агенция на франкофонията за Централна и Източна Европа.
Тя е на разположение на адрес: https://www.auf.org/appels-offre/-bourses-eugen-ionescu-doc-postdoc-16-17/
Крайният срок за кандидатстване е 15 януари, 2017 г.
Целева аудитория: докторанти и преподаватели от всички дисциплини вкл. медицина, дентална медицина, фармация и обществено здраве, свързани с университетска мрежа на AUF, желаещи да направят стаж от 3 до 4 месеца в Румъния, в един от 27-те университетски центрове: https://www.auf.org/media/filer_public/0c/b7/0cb7b29b-ce76-40b1-8b46-0b68dcc62aab/4_ei_16-17_liste_des_universites_daccueil.pdf
Период на мобилността от април до юли 2017.
Поема се:
* Месечни помощи от 1000 евро за постдокторант / 800 евро за докторанти
* Двупосочен транспорт* Здравна застраховка
За контакти: С. Манолов +35929152138 или smanolov@mu-sofia.bg

Austrian Science and Research Liaison Office Sofia

п р е д с т а в я
АВСТРИЙСКИ СТИПЕНДИИ
За специализации в Австрия с пълна стипендия на Австрийското федерално министерство за наука и изследвания (BMWF), за млади хора с идеи за научни проекти от всички области на науката на възраст до 35 години, които знаят немски или английски език:
•докторанти
•с научно-образователна степен "доктор”
•доктори на науките от 30 до 35 години
•завършилите висшето си образование не по-рано от септември 2007 г.
•преподаватели по немски език и литература и история
Времетраене: от 1 до 9 месеца, с възможност за удължаване
Видове: Ernst Mach, Franz Werfel, Richard Plaschka
Размер на стипендията: 940 евро на месец за докторанти, 1040 евро за защитили докторантура с научно-образователна степен „доктор”
Срок за кандидатстване: 1 март 2009 г. , 
                                      1 септември 2009 г. (само Ernst Mach)
Информация за необходимите документи и начина на кандидатстване: www.grants.at    www.aso.zsi.at/stipbg.html или лично на консултациите.
 
КОНСУЛТАЦИИ
точно в 10 часа на 9, 20 и 26 февруари 2009 г.

 в АВСТРИЙСКАТА БИБЛИОТЕКА, Ректорат на СУ“Св. Климент Охридски”, северно крило, партер, бул. “Цар Освободител” 15, email: stipbg@zsi.at    url : http://www.aso.zsi.at/stipbg.html

 Стипендиите се отпускат от Австрийското федерално министерство за наука и изследвания.

Информация за обучение по проекти изтегли от ТУК
Полезна информация изтегли от ТУК
Полезни връзки изтегли от ТУК

Прием на документи на студенти за работа в Германия през лятото на 2010 год.

Започва приемането на документи на студенти за работа в
Германия през лятото на 2010 г.

    Бюрата по труда в градовете, в които има висши учебни заведения или клонове /филиали на висши училища, чрез Центалата за чуждестранно и специализирано посредничество – гр. Бон, започват приемането на документи на 300 студенти за работа в Германия през лятото на 2010 г.

     Кандидатите, студенти в български висши училища, трябва да са на възраст между 18 и 35 г.; редовна форма, без последен курс на семестриалното обучение; да имат много добри познания по немски език и да са готови минимум 2 месеца да работят в Германия.
Агенцията по заетостта обявява процедура за кандидатстване с краен срок 10.01.2010 г.

Информационният бюлетин за чуждестранни студенти, желаещи да работят в Германия през лятото на 2010 г. е публикуван на интернет адрес:

www.arbeitsagentur.de

За контакти: Министерството на труда и социалната политика, Агенция по заетостта, София, бул. „Дондуков” №3, телефон: 980 87 19,
факс: 986 78 02.

Процедура за участие ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Преподавателска мобилност по програма Еразъм

Преподавателите от МУ-София могат да участват в преподавателска мобилност по програма Еразъм  , в университетите, с които МУ-София има подписани двустранни споразумения. Списък на тези европейски университети виж тук.
Преподавателските мобилности с цел преподаване или с цел обучение са с едноседмична продължителност.
Относно процедурата по кандидатстване и всички подробности по осъществяване на мобилността, молим, обърнете се към офис Еразъм на МУ-София

Необходими документи за кандидатстване и отчитане:

ЕR1

виж контакти.

Процедура за участие СТУДЕНТИ

ЕРАЗЪМ е образователна програма за висше образование на Европейската общност и е част от „Програма за учене през целия живот”.
Основна дейност на програмата е мобилност на студенти с цел обучение или практика и мобилност на преподаватели за изнасяне на лекции или обучение.
Право на участие в програмата имат студенти след третата година на обучение, редовна форма и до момента не са участвали в програмата. Студентите запазват в МУ-София правото си на стипендия, но задължително заплащат семестриална такса. МУ-София признава академичния престой и положените изпити в чужбина, ако те съответстват на учебните програми в нашия университет.

За да участвате в Програма „Еразъм” /с цел обучение или с цел студентска практика/ е необходимо МУ-София да има двустранно споразумение със съответния европейски университет. Списък на двустранните споразумения на МУ-София виж тук.
Този списък се актуализира непрекъснато, тъй като МУ-София подписва нови договори през цялата година.

Всеки студент от Му-София има право да участва в мобилност по програмата един път  с цел обучение и един път с цел практика.

Процедурата по кандидатстване за обучение и практика е идентична.
Тя се извършва на два етапа:

- І-ви етап: на факултетните сайтове и по информационните табла на факултетите се обявяват сроковете за кандидатстване. При факултетния координатор на всеки един факултет се подават следните документи:

Заявление за кандидатстване  - свободен текст;

 • Академична справка;
 • Мотивационно писмо на работния език за участие в програмата;
 • Документ за владеене на работния език /ако имате такова/;
 • CV

Комисия, определена със заповед на Декана на факултета провежда интервю с кандидатите, за да оцени общата им култура, ниво на владеене на работния език и професионалната им подготовка. Изготвя се протокол за одобрените кандидати.

- ІІ-ри етап: Протоколът с одобрените от всеки един факултет кандидати се депозира в Офис „Еразъм” на МУ-София.
Одобрените за участие в програмата студенти попълват и подписват следните документи /на сайта на МУ-София в раздел „Международна интеграция” опция Офис „Еразъм” има директна препратка към Еразъм сайта на всеки един от университетите, който имат подписани споразумения с МУ-София/ и ги внасят в Офис Еразъм :

 • Формуляр за кандидатстване (Application form
 • Housing application – само в случаите, когато приемащият университет предлага съдействие за настаняване;
 • Споразумение за обучение (Learning Agreement) – попълва се и се подписва съвместно със служител от Офис Еразъм.. Курсовете в приемащия университет се вземат от неговия сайт;
 • Академична справка (Transcript of records) – документът се изтегля от сайта на МУ-София в раздел „Международна интеграция”, опция Офис „Еразъм” или се получава на място в Офис Еразъм. При подаването на академичната справка студентът трябва да носи и студентската си книжка за сверка.;
 • Студентът трябва да разкрие на свое име сметка в евро /в банка по желание/;
 • Студентът си прави европейска здравна карта, която е безплатна и се изважда от Здравната каса. По желание може да се направи и здравна застраховка във всяко застрахователно дружество;
 • Студентът избира транспорт, уточнява датите на пътуване и закупува билетите си;
 • Доклад до Ректора на МУ-София /изготвен и подписан от факултетния координатор по Еразъм и съгласуван с Декана на съответния факултет/ за изготвяне на командировъчна заповед.

Преди заминаването си по личната си банкова сметка в евро студентът получава одобрения за съответната страна грант. Грантът е финансова помощ, целяща да подпомогне допълнителните разходи по мобилността, породени от различията в издръжката на живот в чужбина. Грантът не е стипендия, той не предвижда цялостно покриване на разходите по мобилността и се изчислява като месечна ставка.

Преди заминаването си студентът получава от Офис Еразъм следните документи:

 • Индивидуален Договор за участие в Програма Еразъм;
 • Заповед за командировка.

При пристигането си в приемащия университет:

 • Студентът незабавно се регистрира в Еразъм офиса  и заверява документа Уверение за период на престой.;
 • Ако има промени в в учебната програма се попълва Анекс към Споразумението за обучение  (Changes to the Learning Agreement).Документът се подписва и подпечатва от приемащия университет и се предава в МУ-София при финалния отчет;
 • Преди заминаването си за България на студента се изготвя академична справка (Transcript of records) за неговия Еразъм период, която е част от отчетните документи.

При завръщането си в България студентът се отчита с:

 • билет за отиване и връщане;
 • Споразумение за обучение и Промени към споразумението /ако има такива промени/;
 • Уверение за период на престой;
 • Академична справка за Еразъм периода;
 • Отчет по образец.

Студентите, заминаващи в страни, където работният език е различен от английския, могат да се запишат за едномесечен езиков курс преди началото на учебната година или преди началото на втория семестър. За езиковия курс се кандидатства в момента на кандидатстване за участие в мобилност по програма Еразъм и курсът се заплаща от програмата. Някои университети предлагат летни езикови курсове, за някои от които има стипендии.

Документи за кандидатстване и отчитане:

ER5
ER3
ER4

За всяка допълнителна информация виж контакти.

Сократ

СОКРАТ е най-голямата образователна програма на Европейската Общност, предназначена да допринася за развитието на образованието и за създаването на отворена Европейска област за сътрудничество във всички степени на образованието. Създаването на програма СОКРАТ се основава на чл. 149 и чл. 150 от Договора за ЕС. Член 149 посочва, че Общността "ще допринася за развитието на качествено образование" чрез широк кръг от действия, които ще бъдат осъществявани в тясно сътрудничество със страните-членки.

Първата фаза на програмата - СОКРАТ I, обхваща периода 1995-2000 година. С решение на Европейския парламент и Съвета на министрите от 24 януари 2000 г. програмат продължава чрез втората си фаза СОРАТ II - от 1 януари 2000 г. до 31 декемрви 2006 година. Въз основа на опита, натрупан по време на работата по СОКРАТ I и от предишните, чисто донорски програми като ФАР и ТЕМПУС, втората фаза на програмата цели да интегрира страните- участнички в най-голямата схема за европейско образователно и културно сътрудничество, съществувала някога.

Основните цели на програма СОКРАТ II, както е посочено в решението за учредяването й са:

 • Да развива и утвърждава европейската образователна система на всичките й нива;
 • Да осигури равноправен достъп до образователните ресурси на Европа във всички сфери на образованието;
 • Да спомогне за качествено и количествено подобряване на владеенето на чужди езици в ЕС, най-вече когато се отнася до по-малко използваните езици;
 • Да поощрява сътрудничеството и мобилността в сферата на образованието.

В процеса на работа по осъществяването  на тези цели, програмата насърчава равноправието между половете и прилагането на равни възможности по отношение на хората с увреждания, съдейства за борбата срещу социалната неравнопоставеност, расизма и ксенофобията.

Програма СОКРАТ подкрепя следните видове дейности:

 • Разширяване и насърчаване на европейското сътруднимчество в областта на образованието;
 • Проекти за развитие на приложението на иновациите в образованието;
 • Развитие на езиковите умения и преодоляване на културните различия;
 • Използване на информационни и комуникационни технологии в образованието;
 • Наблюдение и сравнителен анализ на образователните системи и политики в областта на образованието;
 • Дейности за размяна на информация и иновации.

Страни-участнички в програмата:

 •  25-те страни от ЕС: Австрия, Белгия, Дания, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Ирландия, Италия, Испания, Люксембург, Латвия, Литва, Естония, Великобритания, Швеция, Холандия, Португалия, Чехия, Унгария,  Полша, Словакия, Словения, Кипър и Малта.
 • 3-те страни, участващи в Европейската свободна зона за търговия: Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.
 • 3-те асоциирани държави: България, Румъния и Турция.

Република България е член на програма ССОКРАТ от април 1999 година.

Фулбрайтова програма “Senior Specialists”

СЪОБЩЕНИЕ

Отдел „Международна интеграция и университетска политика” предлага на Вашето внимание информация за Фулбрайтова програма “Senior Specialists”, която дава възможност за краткотрайни посещения  (от 2 до 6 седмици) на американски университетски преподаватели или експерти в български образователни институции.

    Българските университети, колежи и научни институции могат да кандидатстват за гостуващ лектор по тази програма чрез Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт”. Освен за еднократна визита от 2 до 6 седмици може да се кандинатства за серия посещения (от 1 до 3) в рамките на една календарна година, ако проектът го изисква. Ползват се с предимство институциите, които възнамеряват да ангажират гостуващия преподавател не само като лектор, но и като участник в научен проект, консултант за развитие на учебните програми, участник в конференции, семинари, публични лекции и др.
Подробна информация за програмата може да бъде намерена на страницата на Комисия „Фулбрайт”  www.fulbright.bg  

„Еразъм+“: новата програма на ЕС в областта на образованието, обучението, младежта и спорта за 2014 - 2020г.

Програма „Еразъм+“ има за цел подобряване на уменията и пригодността за заетост, както и модернизиране на образованието, обучението и работата с младежта. Тази седемгодишна програма ще има бюджет от 14,7 млрд. евро - увеличение с 40% в сравнение с настоящото равнище на разходите, което отразява ангажимента на ЕС за инвестиране в тези области.

„Еразъм+“ ще даде възможност на над 4 милиона европейци да учат, да се обучават, да придобият трудов опит и да работят като доброволци в чужбина.

По „Еразъм+“ ще се подкрепят транснационални партньорства между институции и организации, работещи в областта на образованието, обучението и младежта, с цел стимулиране на сътрудничеството и изграждане на връзки между сектора на образованието и трудовия сектор, за да се преодолее липсата на умения, която се усеща в Европа.

Ще се подпомагат и националните усилия за модернизиране на системите в областта на образованието, обучението и младежта. В сферата на спорта ще се подкрепят проекти за масов спорт и за борба с трансгранични предизвикателства като уреждането на срещи, допинга, насилието и расизма.

„Еразъм+“ обединява седем съществуващи програми на ЕС в областта на образованието, обучението и младежта, като за първи път ще се осигурява подкрепа в областта на спорта. В резултат „Еразъм+“ предлага повече възможности за сътрудничество между секторите на образованието, обучението, младежта и спорта. Освен това получаването на финансиране става по-лесно отколкото при предишните програми поради опростяването на правилата.

7-ма рамкова програма

НАЦИОНАЛЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН
ПО ПРОГРАМА „ХОРА”
/7-ма Рамкова програма/

17.01.2011 год.

Участниците във форума получиха подробна информация за стипендиите „Мария Кюри”, които сега са конкурси в програма „Хора”.

Повече информация можете да намерите на следните сайтове:
http://cordis.europa.eu/fr7/dc/index.cfm
http://cordis.europa.eu/fp7/people.home_eu.html
http://eracareers-bg.net
http://ec.europa.eu/euraxess
http://7fp.mon.bg 

 

Важни адреси

Useful links

 • CORDIS

http://cordis.europa.eu

 • CALLS

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/ 

 • DOCUMENTS

http://cordis.europa.eu/fp7/find-doc_en.html

 • SUPPORT AND ENQUIRIES

http://cordis.europa.eu/fp7/get-support_en.html

 

GET SUPPORT WITH PREPARING PROPOSALS UNDER THE HEALTH THEME

 •  Eligibility criteria

http://cordis.europa.eu/fp7/who_en.html#countries

 • List of the International Cooperation Partner Countries (ICPC

http://ec.europa.eu/research/iscp/pdf/icpc_countries_en.pdf

 • National Contact Points

http://cordis.europa.eu/fp7/ncp_en.html

 • FP7 contacts in third countries

http://cordis.europa.eu/fp7/third-countries_en.html

 

More Information

 •  European Research Portal

http://ec.europa.eu/research/

 • General information on the Seventh EU Research Framework Programmes

http://ec.europa.eu/research/fp7/

 • Specific information on research programmes, projects and FP7 Call documents

http://cordis.europa.eu/fp7/

 • General information requests

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries

 

CORDIS

http://cordis.europa.eu/fp7/

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm

http://cordis.europa.eu/contacts/

http://cordis.europa.eu/partners-service/

http://cordis.europa.eu/era/home_en.html

Търсене на партньори

Основни механизми:

Отворени конкурси Хоризонт 2020

СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА ЗА СТУДЕНТИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД В МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ - 2015/2016 год.

Отдел  „Международна интеграция и проектно финансиране“ съобщава, че е отворена поканата за кандидатстване за предоставяне на финансова подкрепа за образование на студенти, докторанти и специализанти от ромски произход, обучаващи се в медицински специалности във висши учебни заведения за 2015/2016 година. Стипендиите се осигуряват от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм. 

Крайният срок за кандидатстване за стипендии е 30.09.2015 год., а кандидатурите се подават електронно на scholarships@sonikstart.eu. 

За повече информация се обръщайте към Офелия Кънева, e-mail: Ophelia@sinicstart.eu. 

ДААД обявява стипендии за Български студенти

Отделът „Международна интеграция и университетска политика” към Ректората на Медицински университет -София съобщава, че Германската служба за академичен обмен ДААД обяви стипендии за български студенти.

За подробна информация обърнете се към следния сайт: http://www.uchenik.com - Стипендии и конкурси.

Обяви

За вас, студенти!
Австрийско-Български летен колеж ‘2006
14 август – 4 септември 2006 година
Благоприятна възможност за езиково обучение

Дванадесетият Австрийско-Български летен колеж дава благоприятна възможност на студенти от България и Австрия да изучават езика на другата страна. В програмата ще бъдат включени по 20 студенти от България и от Австрия. Разходите за обучение, нощувки, закуска и обяд, екскурзии, се осигуряват чрез стипендия на Австрийското федерално министерство за образование, наука и култура.

Летният колеж ще се проведе във Варна и Велико Търново и е с продължителност 3 седмици. В преподаването се прилагат интерактивни методи за изучаване на чужди езици. Всекидневните контакти с австрийските участници гарантират приложение на наученото веднага. Екскурзиите до туристически обекти и беседите на актуални теми са предпоставка за интересни и полезни дискусии, както и за по-доброто взаимно опознаване в неформална среда.

Изисквания към кандидатите:
1. Да са редовни студенти от всички специалности, с изключение на филологически с изучаване на немски език.
2. Да са изпратили в срок следните документи за кандидатстване:
• Попълнен формуляр – вж. http://www.aso.zsi.at/bul/bulgarisch1.html
• СV – обем 1 страница
• Актуална академична справка (копие или оригинал)
• Копие от дипломата за средно образование или документ, доказващ изучаването на немски език от изкарани курсове – ниво, брой часове
• Портретна снимка
Критерии за избор:
• Мотивация за участие
• Успех от следването
Нe се допускат за включване студенти, които следват немска филология, завършилите немска гимназия или гимназия с усилено изучаване на немски език. Ще бъда приемани само студенти, изучавали немски език от 150 до 500 учебни часа!

Документи се приемат от 1 май до 1 юни 2006 г. на адрес:
Austrian Science and Research Liaison Office – ASO Sofia
Ул. Московска 5
София 1000
Резултати и допълнителна информация кандидатите ще получат след 20 дни.
Информация по телефона няма да бъде предоставяна.
Организатор от австрийска страна е д-р Йозеф Фогл: е-mail: Josef.vogl@osi.ac.at

 

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Ежегодно правителството на Финландия провежда международен конкурс и отпуска стипендии за следдипломно обучение, специализация или научни изследвания за чужденци, чиито кандидатури са официално представени от правителствата на техните държави. МОН  обявява конкурс по документи за номиниране на българските кандидати за учебната 2006/2007 г.

Ежегодно правителството на Кралство Норвегия провежда международен конкурс и отпуска стипендии за следдипломно обучение или специализация за чужденци, чиито кандидатури са официално прествани от правителствата на техните държави. МОН обявява конкурс по документи за номиниране на българските кандидати за учебната 2006/2007 г.

Шведският институт обявява конкурс за стипендии за гостуващи студенти и изследователи в шведски университети и колежи за академичната 2006/2007 г. Български граждани могат да кандидатстват индивидуално, в рамките на международен конкурс. Няма национални квоти.

Условия за кандидатстване, необходими документи и съответните срокове може да намерите на адрес:  http://www.minedu.government.bg http://www.minedu.government.bg-разделhttp://www.minedu.government.bg-разделhttp://www.minedu.government.bg-раздел - раздел КОНКУРСИ

 

Университетът на град Павия, Италия, отпуска дванадесет стипендии за 2014 г.

Университетът на град Павия, Италия, отпуска дванадесет стипендии за 2014 година  за специализация с продължителност 4-10 седмици.

 • Срокът за подаване на документи е 30 юни 2013  година.

Информация за стипендиите може да се получи на страницата на CICOPS:

http:///www.unipv.eu/site/home/internazionalizzazione/cicops/cicops-scholarships.htm

или на страницата на Университета на град Павия:

http://www.unipv.eu/site/en/home/international-relations/cicops/cicops-scholarships.html
 

Хумболдтови стипендии

Международно изложение „Образование без граници”
София, НДК, 21-23.10.2011 г.

Отдел „Международна интеграция и университетска политика” съобщава, че между 21 и 23 октомври 2011 г. ще се проведе най-голямото изложение за образование в България, като сред участниците са представители от Европа, Канада Русия и Япония.

На този форум немската фондация „Александър фон Хумболдт” ще представи новите си програми и стипендии на 22 октомври (събота) в НДК – етаж 5, от 14 ч. Можете да участвате на семинара за подпомагане на млади учени и да се запознаете с възможностите, които фондацията предоставя.
 

Шеста Европейска Конференция ORPHEUS

От 27 до 30.04.2011 год. в Измир, Турция ще се проведе 6-тата Европейска конференция ORPHEUS (Organization for PhD Education in Biomedicine and Health Sciences in the EUropean System) на тема " Индикатори за качеството на обучението на докторанти в биомедицинските и здравни науки".

Повече информация ще намерите на следния адрес: orpheus2011izmir.org

Информационни материали: 

ТЕМПУС IV

ТЕМПУС IV

Четвърта фаза на програмата „Темпус”, която обхваща времето 2007 – 2013 години.
Целта на програмата е реформа във висшето образование  чрез международно университетско сътрудничество.

Могат  да участват признати от държавата публични или частни висши учебни заведения от страните-членки на ЕС и страни-партньори от съседни на Европейския съюз страни и бившите съветски републики от Средна Азия.
Допустимите дейности са съвместни проекти на национално и междудържавно ниво.
Повече информация на http://eacea.ec.europa.eu/tempus

Тайванска международна студентска програма

Отдел "Международна интеграция и университетска политика" съобщава, че:
 
Академия Синика, първостепенна, финансирана от правителството научно-изследователска институция в Тайван приема молби за своята Тайванска международна студентска програма /ТМСП/ за 2011/2012 учебна година.
Обучението е на английски език и цели научна подготовка  на високо ниво  /степен доктор/ при благоприятни условия за изследователска
работа.
ТМПС предлага  и стипендии с продължителност до три години за всек приет студент.
Краен срок за подаване на молби е 31 март 2011 година.
За повече подробности: http://tigp.sinica.rdu.tw

ЛЯТНА РАБОТА В ГЕРМАНИЯ

ЛЯТНА РАБОТА В ГЕРМАНИЯ

Във връзка с ежегодното набиране на студенти за лятната ваканционна заетост на територията на Федерална република Германия през летен сезон 2011 г. Ви информираме, че Агенцията по заетостта обявява процедура за кандидатстване с краен срок 07.01.2011 г.

Документите, с които студентите кандидатстват по Спогодбата за лятна работа в Германия, са на немски и английски език.
За по-подробна информация и въпроси се обърнете на тел./факс: 02/ 868 75 64 и
Е-mail: bstrud@abv.bg
 
 

Стипендии на Фондация "ЕВРИКА"

За осма поредна година Фондация „ЕВРИКА” определя студенти,  които да получават именни стипендии в размер на 2 000 лева годишно в десет области, между които и Медицина и биология на името на академик Методи Попов.

Срокът за подаване на документи е  от 01.09. 2010 до 15.10.2010 г.

Правилата за отпускане на стипендии  на студенти и необходимите документи за кандидатстване  могат да се видят на www.evrika.org –рубриката „Актуално”.

За изпратените по пощата документи важи датата на пощенското клеймо.

За допълнителна информация и уточнени може да звъните на тел. /02/ 9813799; 9815181, както и да ползвате адресите:   office@evrika.org,   grigor@evrika.org

или информацията в  www.evrika.org
 

Списъка на студентите от МУ-София, класирали се за получаване на европейски стипендии

Списъка  на студентите от МУ-София, класирали се за получаване на европейски стипендии за летния семестър на уч.2009/2010г. За да видите натиснете ТУК.

Лекция на тема "Перспективи пред био-електрониката"

Отдел "Международна интеграция и проектно финансиране" на Ректората на МУ-София, организира на 21.12.2009 г. представяне на тема "Перспективи пред био-електрониката" с лектор д-р Димитър Проданов, д.м. от Interuniversity Microelectronics Centre - Белгия.

Подробна информация изтеглете от тук

Покана за представяне на предложения по програма „Еразмус Мундус ІІ” – ЕАСЕА/29/09

На старницата на Официалния вестник на Европейския съюз е публикувана покана за представяне на предложения по програма „Еразмус Мундус ІІ” – ЕАСЕА/29/09. Подробности за програма „Еразмус Мундус”, както и съответните формуляри за кандидатстване по основните дейности на програмата са налични на адрес:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/higher_education_institutions_en.php

 

 

СТУДЕНТИ КЛАСИРАЛИ СЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ЕВРО-СТИПЕНДИИ

СПИСЪК НА СТУДЕНТИТЕ ОТ МУ- СОФИЯ, КЛАСИРАЛИ СЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ЕВРО-СТИПЕНДИИ ЗА ЗИМНИЯ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2009/2010 ГОДИНА - Изтеглете от тук

ВСИЧКИ КЛАСИРАЛИ СЕ СТУДЕНТИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ, КОИТО НЯМАТ РАЗКРИТИ ДЕБИТНИ БАНКОВИ СМЕТКИ В „И ЕФ ДЖИ ЮРОБАНК” /БИВША ПОЩЕНСКА БАНКА/ ТРЯБВА ДА РАЗКРИЯТ ТАКИВА В КОЙТО И ДА Е КЛОН НА БАНКАТА И ДА ГИ ПРЕДСТАВЯТ В РЕКТОРАТА НА МУ-СОФИЯ, НЦООЗ, ЕТ. 12, СТ. 9, ПРИ Г-ЖА ЕКАТЕРИНА ХРИСТОВА, НАЙ-КЪСНО ДО 12.00Ч. НА 11.12.2009 Г.

След-докторска програма „Йожен Йонеско”

Правителството на Румъния предлага стипендии за научна работа по докторска и след-докторска програма „Йожен Йонеско” за академичната 2014-205 година.

Програмата е насочена към изследователи и тези с диплома на доктор от страни- членки на Международната франкофонска организация.
 
Повече информация на:

http://www.auf.org/bureau-europe-centrale-et-orientale/appels-offre-regionales/bourses-eugen-ionescu-14-15-appel
 

Стипендии от Европейския социален фонд за зимния семестър на учебната 2009/2010 год.

Уважаеми студенти,

На 16.11.2009г. стартира кампанията по набиране на документи  за кандидатстване за стипендии от Европейския социален фонд за зимния семестър на учебната 2009/2010 год.

Информация за начина на кандидатстване, регистрация и попълване на необходимите формуляри ще намерите на следния адрес :

http://eurostipendii.mon.bg

Сайтът за попълване на формуляри ще бъде активен от 16.11.2009 г. до 30.11.2009 г.
От 17.11.2009 г. до 30.11.2009 г. разпечатаните и подписани от студентите формуляри се подават в отдел „Учебен” на съответния Деканат за потвърждаване и верифициране на успеха.
Класирането на кандидатите се извършва по успех в низходящ ред до попълване на квотата на МУ-София
 

Възможност за участие на преподаватели и студенти от МУ-София в ПРОЕКТ "СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ"

 Уважаеми преподаватели и студенти,

Отдел „Международна интеграция и проектно финансиране” и Учебен отдел на МУ-София  ви информират, че МУ-София е Партньор по проект „Студентски практики” , финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г.

Проектът  се отнася до допълнително практическо обучение на студентите, съответстващо на изучаваната от тях специалност. Обучението се провежда в реална работна среда съгласно нарочно изготвена програма. То ще бъде организирано  индивидуално или в малки групи под ръководството  на академични наставници /преподаватели/ и ментори  /служители на организацията-работодател/.

За участие в проекта е необходимо желаещите студенти и преподаватели да се регистрират и да попълнят профила си в изградения в уеб базираната система модул.

При изпълнение на записаните в проекта дейности от страна на регистриралите се участници /студенти и преподаватели/, те ще получат заплащане от проекта по установените правила.

За регистрация и повече подробности вижте сайта на проекта : http://praktiki.mon.bg/

За допълнителна информация относно участието ви в проекта бихте могли да се обръщате към  :

Екатерина Христова -  Експерт в отдел „МИПФ”  на Му-София, тел.: 02/9152138;

Валентина Герасимова – Експерт в „Учебен отдел” на МУ-София, тел.: 02/ 9152149

ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“ 2013 год.

Във връзка с участието на студенти от Медицински университет – София в проект „Студентски практики“

, Ви уведомяваме, че договорите на ПРАКТИКАНТИТЕ се представят за подпис от Ректор – най-малко 5 работни дни преди началото на практиката в Ректората на МУ-София, ХІІ етаж, стая № 16. 

Необходимо е да представите 4 екземпляра на горепосочения договор.

СТИПЕНДИИ НА ФОНДАЦИЯ „ЕВРИКА“ 2014 год.

 СТИПЕНДИИ НА ФОНДАЦИЯ „ЕВРИКА“

Отдел  „Международна интеграция и проектно финансиране“ съобщава, че за дванадесета поредна година Фондация „ЕВРИКА“ ще определя след провеждане на конкурс студентите, които ще получават именни стипендии в размер на 2000 лева годишно.

Кандидатите за именните стипендии трябва да предоставят лично или по пощата във Фондация „ЕВРИКА“ от 01.09.2014 г.  до 15.10.2014 г. документи, за които може да получите информация на адрес: www.evrika.org . За уточнения,  позвънете на тел.: 02 981 37 99; 02 981 51 81.  

Oдобрени студенти за европейски стипендии - 2009

Зимен семестър
изтеглете от тук


Стипендии 2009 - 2010 на Асоциация на франкофонските университети
повече информация изтеглете от тук

 

 

Информационни материали: 

Австрийско-Български летен колеж

Отдел "МИУП" съобщава, че 20 студенти от България могат да задълбочат знанията си по немски език в Австрийско-Български летен колеж marinm2@lycos.com 29/07-17/08, Благоевград и Варна

Могат да кандидатстват всички редовни студенти, без такива с немска филология и завършили немска езикова гимназия.

Необходими документи:

  1. CV -1 страница разпечатка с посочване  на обратна връзка  (e-mail, телефон) и с една снимка, паспортен формат.
  2. Мотивационно писмо за участие в Австрийско-Българския летен колеж.
  3. Академична справка с данни за успеха от следването ( оригинал )
  4. Копие на дипломата за средно образование и други дипломи от завършени курсове с брой часове по немски език.
Всички документи да са на български език.

Срок за подаване на документи е от 1 май до 10 юни 2011 година.

Разходите по обучението и престоя /нощувки, закуска и обяд, без вечеря/ и екскурзии са за сметка на стипендии на Австрийското федерално министерство за наука и изследвания.

Заплаща се само такса участие в размер на 50 евро на място от одобрените и потвърдили участието си кандидати.

Кандидатурите се изпращат на адрес:

Пловдив 4000,  ул. "Иван Асен" 24

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Катедра Немска филология      За Татяна Деканоидзе
Лице за контакт: Маг. Мирослава Краева   e-mail: mirabul@yahoo.com

Фейсбук: Osterreichisch-Bulgarisches Sommerkolleg /Австрийско-български Летен Колеж

 
 

Австрийско-български летен колеж от 1 до 20 август 2014 в Благоевград и Варна

 Отдел „Международна интеграция и проектно финансиране” съобщава следното: 

 

Виенският университет организира Австрийско-български летен колеж от 1 до 20 август 2014 в Благоевград и Варна. Набират се 20 студенти от български университети, изучавали немски най-малко 100 учебни часа. Всички разходи се поемат от организаторите.

Лице за контакт: магистър Мирослава Краева sommerkolleg@yahoo.com

Агенцията на Франкофонските университети отпуска стипендии за учебната 2010/ 2011 учебна година

Уважаеми колеги,

Отдел „Международна интеграция и проектно финансиран” на Ректората на МУ-София ви уведомява, че:
Агенцията на Франкофонските университети отпуска стипендии на френското правителство за учебната 2010/ 2011 учебна година.

Стипендиите са за :

МАГИСТРИ – ниво преддипломен стаж – продължителност 10 месеца;
ДОКТОРАНТИ – продължителност 10 месеца с възможност за удължаване за още 10 месеца – за подготовка и защита на докторантска теза;
Стипендии за ПРОФЕСИОНАЛНО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ – за преподаватели – продължителност от 1 до 3 месеца.

Крайният срок за кандидатстване е 23 май 2010г.

За подробна информация и формуляри за кандидатстване :

www.auf.org/regions/europe-centrale-orientale/appels-d-offres

За информация и тел.: 02 / 946 10 75 – г-н П. Топарев
 

ЕВРОПЕЙСКИ СТИПЕНДИИ

ВАЖНО!!!
ЕВРОПЕЙСКИ СТИПЕНДИИ!!!

От днес, 17.12.2012 г. стартира кампанията за кандидатстване за зимен семестър на учебната 2012 / 2013 година по проект BG051PO001-4.2.06 „СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ”, съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Цялата необходима информация, относно процедурата по кандидатстване, както и графика за провеждане на кампанията ще намерите в раздел „Международна интеграция – Новини и събития” както и на сайта на проекта http://eurostipendii.mon.bg

Европейската комисия предлага рамкова програма „Хоризонт 2020”

Отдел „МИУП” при МУ - София уведомява, че  Европейската комисия предлага рамкова програма „Хоризонт 2020” за периода 2014-2020 години  като продължение на Седма рамкова програма.
Повече информация на:
„Хоризонт 2020”:     http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=home
„Съюз за иновации”: http://ec.europa.eu/innovation-union   
„Европа 2020”:           http://ec.europe.eu/europe2020      
„Дигитална програма” http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm
 „Европейски институт за технологии и иновации”: http://eit.europa.eu

The Medical University – Sofia International Integration and University Policy Department informs that The European Commission proposes a frame program “Horizon 2020” for 2014-2020 after the 7th FP.
More on:

“Horizon 2020”    http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=home
Innovation Union:    http://ec.europa.eu/innovation-union 
“Europe 2020”:    http://ec.europa.eu/europa2020
“Digital Agenda”        http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm
“European Institute of Technolog“European Institute of Technology and Innovation:
http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm
 

За девета поредна година стипендии на Фондация "ЕВРИКА"

Отдел "Международна интеграция и университетска политика на МУ - София съобщава: 

За девета поредна година Фондация "ЕВРИКА" ще определя студентите, които ще получават именни стипендии в размер на 2 000 лева годишно в десет области, между които Медицина и биология на името на акад. Методи Попов.

Право на кандидатстване за стипендиите на Фондация "Еврика" имат български студенти в български университети в определените области, съгласно наименованието на стипендиите, завършили най-малко втори курс от обучението си с успех по учебни години, не по-малък от мн.добър 5.00 и записани за редовно обучение в университетите по предвидения ред за учебната 2011/2012 година.

Правилата за отпускане на стипендии на студенти и необходимите документи за кандидатстване могат да се видят на www.evrika.org, рубриката "Акуално".

Срокът за подаване на документи е от 01 септември 2011 до 15 октомври 2011 година.

За допълнителна информация и уточнения можете да звъните на 02 9813799, 9815181, както и да ползвате адресите: office@evrika.org, grigor@evrika.org или информацията в www.evrika.org.

За кандидатстване през летния семестър на учебната 2013/2014 г. по проект „Студентски стипендии”

Отдел „МИПФ” на МУ-София ви уведомява 

СТАРТИРА КАМПАНИЯТА

За кандидатстване през летния семестър на учебната 2013/2014 г. по проект  BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии”, съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

За по вече информация натисни ТУК.

Индивидуални стипендии за дейности по програма Мария Склодовска-Кюри на Хоризонт 2020

Отдел МИПФ  информира, че на 12 март 2015г. стартира процедура за набиране на проектни предложения за индивидуални стипендии (Individual fellowships) за опитни учени. Съществуват европейски или световни стипендии.

 • 1. Европейските стипендии

Те са насочени към опитни учени, с 4-годишен изследователски опит, като организацията домакин може да бъде само в Европа. Продължителността на проекта е между 12-24 месеца и се подготвя съвместно от изследователя и организацията домакин. За успеха на проекта решаваща роля има научния капацитет на институцията домакин, която е бенефициент. Тя определя супервайзър по проекта до подписване на договор и назначава изследователя на трудов договор.
Трансферът на знания е престой „secondment” в друга организация, партньор по проекта, между 3-6 месеца.

 • 2. Световни стипендии (Global Fellowships)

Програмата е за опитни учени, за период между 24-36 месеца. Организацията домакин е бенефициент и назначава на трудов договор изследователя. Организацията партньор може да е във всеки сектор на икономиката,  но не е бенефициент, не назначава  и не подписва “grant agreement” с ЕК.

Програмата се разработва съвместно за изпълнение на конкретен научен проект, участие в конференции, публикации, трансфер на знания “secondment” до 6 месеца в страна от ЕС, като трябва да се аргументира с какво този престой ще допринесе за проекта.

Бюджет: 4650 евро на месец за изследователя, като има допълнителни добавки за мобилност и за семейно положение. Тази сума се коригира с коефициент за страната домакин. Организацията бенефициент получава 800 евро/месец за изследвания, обучение и изграждане на мрежи и 650 евро/месец за мениджмънт  и непреки разходи.

Крайния срок за подаване на проекти е 10 септември 2015г.

За повече информация:
Антоанета Матеева
Национално контактно лице за дейности Мария Склодовска – Кюри
mateeva@cu.bas.bg

Полезни връзки:

IF Guide: http://issuu.com/luxinnovation/docs/how_to_write_a_winning_msca_proposa?e=0/10598150 
http://ec.europa.eu/msca 
http://ec.europa.eu/rea 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html 
http://horizon2020.mon.bg/

H2020 helpdesk /Research Enquiry Service (RES):
http://ec.europa.eu/research/enquiries 
European IPR Helpdesk:
http://www.iprhelpdesk.eu/

Информационен ден за студенти, докторанти и преподаватели*

СЕКТОРНА ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ”
Медицински университет – София
Информационен ден за:

*студенти*
*докторанти*
*преподаватели*

 

 

 На 10 май 2012 г. от 14.00 ч. до 16.00 ч. в Аулата на
СБАЛ „Св. Екатерина”

За плаката натисни ТУК

   
  
 

КАМПАНИЯ за кандидатстване за Европейски стипендии - летен семестър на учебната 2012 / 2013 година

За да получите подобра информация относно кандидатстването за Европейски стипендии - летен семестър на
учебната 2012 / 2013 година и графика за провеждане на кампанията, моля, натиснете ТУК.

 

Кампания за кандидатстване за европейски стипендии за зимен семестър на учебната 2013 / 2014 година

Отдел „МИПФ” на МУ-София ви уведомява, че
СТАРТИРА КАМПАНИЯТА

за кандидатстване през  зимния семестър на учебната 2013/2014 г. по проект BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии”, съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Кампанията ще протече при следните условия:

 

Кандидатстване за получаване на финансова подкрепа с цел участие в научни форуми

Отдел „МИПФ” на МУ-София ви уведомява, Асоциацията на франкофонските университети,  отвори  процедури  за:

Кандидатстване за получаване на финансова подкрепа с цел участие в научни форуми. Това финансиране е насочено към изследователи, преподаватели и студенти, които могат да участват активно в конкретна научна франкофонска проява ( конгрес, колоквиум, научни дни и т.н.)

Цялата необходима информация и формулярите за кандидатстване ще намерите на следния сайт :

http://www.auf.org/bureau-europe-centrale-et-orientale/appels-offre-regionales/soutien-la-participation-aux-manifestations-2014/

студентска мобилност с цел професионален стаж. Критерийте, на които трябва да отговарят кандидатите и формуляри за кандидатстване ще намерите на следния сайт:

http://www.auf.org/bureau-europe-centrale-et-orientale/appels-offre-regionales/mobilites-de-stage-professionnel/

Срокът за подаване на документи  е 28 февруари 2014 г.

При необходимост от допълнителна информация :

г-жа Е. Христова, 02 / 91 52 138

 

Конкурс за млади учени за едномесечно обучение във високотехнологични научни комплекси

Отдел МИУП при МУ София съобщава:
 
Конкурс за млади учени за едномесечно обучение във високотехнологични  научни комплекси.
Повече на сайта на МОМН, раздел "Наука" :  http://www.minedu.government.bg/news-home

Летни училища в университета на Анжер, Франция, от 27 юни до 8 юли, 2016 г.

Отдел МИПФ информира, че университетът на Анжер, в периода от 27 юни до 8 юли, организира летни училища по: биоинформатика, методи за научни изследвания, съдови заболявания, ботаника, с краен срок за кандидатстване 15 април 2016 год. Броят на участниците е ограничен - до 35 за всяко тематично лятно училище. 

Таксата за участие е 650 Евро, при регистрация до 13 март 2016 г. и 750 Евро – след тази дата. 
Таксата за участие включва: обучение, настаняване, обеди, екскурзии и извън аудиторни занимания по време на курса. 
Разходите за пътни, здравни застраховки, виза и паспорти са за сметка на участниците. Повече информация за кандидатстването могат да бъдат намерени на следния интернет адрес: www.summerschools.univ-angers.fr/research

МЕЖДУНАРОДЕН СРЕДИЗЕМНОМОРСКИ МЛАДЕЖКИ ФЕСТИВАЛ

МЕЖДУНАРОДЕН СРЕДИЗЕМНОМОРСКИ
МЛАДЕЖКИ ФЕСТИВАЛ

Отдел „Международна интеграция и университетска политика” съобщава, че в МОМН е получено писмо-покана за участие в 14-тия Международен средиземноморски младежки фестивал, който ще се проведе от 17 до 21 май в Анталия.
Подробна информация за проявата и оформяне на заявките може да бъде намерена на следния адрес:
http://festival.akdeniz.edu.tr

 
 

Министерството на образованието, младежта и науката обявява конкурси за отпускане на стипендии

Отдел "Международна интеграция и университетска политика" на Ректората на МУ-София уведомява че:
 
Министерството на образованието, младежта и науката обявява конкурси за отпускане на стипендии на български граждани  за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина за академичната 2011/2012 година.
 
Обявата е публикувана на интернет страницата на МОМН:  www.mon.bg - Конкурси - Студенти и Преподаватели.

Организиране на франкофонски семинари за докторанти 2016г.

Настоящата покана има за цел да подпомага организирането на докторантски семинари от консорциум от три институции в три различни държави, като най-малко две от тях се намират в Централна и Източна Европа. Продължителността на проекта е максимум 12 месеца, а бенефициенти могат да бъдат научния ръководител и докторанта. Краен срок за подаване на предложения е 15 февруари 2016г. 

 
Документацията за покана 2016г. е на разположение на следния уебсайт:

Отдел „Международна интеграция и проектно финансиране” на Ректората на МУ-София набира служители за участие в обучителни курсове

Уважаеми колеги,

Отдел „Международна интеграция и проектно финансиране” на Ректората на МУ-София набира служители за участие в обучителни курсове в рамките на проекти, финансирани от ЕС.

Курсовете са по:
-чужди езици /начинаещи, напреднали, чужд език с медицинска насоченост/;
-компютърни програми /различни нива на обучение/;
-счетоводство

Обучението е напълно безплатно.
Успешно завършилите обучението си ще получават сертификат от Националната Агенция за образование и обучение на МОНМ.

Желаещите трябва да работят по трудов договор с МУ-София.

За кандидатите няма възрастови ограничение като всеки от тях може да се запише в повече от един обучителен курс.

Очаква се курсовете да започнат през м.октомври 2010г.

Краен срок за записване: 22 април 2010г.

За допълнителна информация и евентуално записване :

тел: 02 / 91 52 138 /Екатерина Христова/
e-mail: hristova_1959@abv.bg
 

Отдел „Международна интеграция и проектно финансиране” съобщава

Университетът на град Хирошима, Япония предлага 4-5 годишно обучение за възстановяване от радиационни бедствия.

Краен срок за подаване на документи е 14 май 2015 година, 17 часа.

Повече информация на: http://www.hiroshima-u.ac./jp/lp/program/ra/

 

ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+”

 ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+”   

Медицински университет – София

                                       

 

 На 23 април 2014 г. от 14.00 ч. до 16.00 ч. в Аулата на СБАЛ „Св.Екатерина” ще се проведе информационен ден за: студенти, докторанти и преподаватели

 

 

Пети регионален Фестивал на студентите франкофони 2016 год.

Бюрото за Цетрална и Източна Европа на Университетската франкофонска агенция (AUF) организира в Букурещ, Румъния от 11 до 15 април 2016г. петото издание на регионален фестивал на студентите франкофони. 

 
Фествалът има за цел да създаде пространство за обмен между младите хора от различни страни в приятелска атмосфера, използвайки френски език като средство за комуникация. Програмата ще включва научни и културни дейности, творчески работилници и артистични вечери и конкурси. 
Регистрацията е отворена до 12 февруари 2016 г. 
 
Всички подробности са на разположение на адрес: 

Покана 2016 за финансиране от AUF на издания на френски език

Отдел МИПФ има удоволствието да Ви информира, че AUF стартира своята покана 2016 за финансиране на печат и разпространение на сборници с доклади, специални броеве на списания, колективни издания (учебник, речник), оригинални творби (книга, изследване, доклад), монографии на френски език в печатен вид или онлайн версия.

Поканата ще бъде отворена до края на януари.

За повече информация, моля посетете линка:

https://www.auf.org/appels-offre/appel-doffres-2016-pour-le-soutien-aux-publication/

и на телефон +3592 9152 138 Симеон Манолов, Експерт в Отдел МИПФ.

Покана за кандидатстване за стипендии за Норвегия, Исландия и Лихтенщайн

 Отдел „Международна интеграция и проектно финансиране” уведомява за:


Покана за кандидатстване  за стипендии за Норвегия, Исландия и Лихтенщайнна Програма BG 09 „Фонд за отпускане на стипендии на Европейското икономическо пространство”по Финансовия механизъм на ЕИП

Основната цел на програмата е засилване на сътрудничеството между България и страните от ЕИП (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн) в областта на висшето образование и изследвания чрез предоставяне на финансиране за изпълнение на проекти, насочени към развитието и задълбочаването на сътрудничеството между  български висши училища и техни партньори от страните-донори и отпускане на стипендии за мобилност на студенти, докторанти и специализанти, преподаватели, изследователи и административни служители от български висши училища и научни организации, с цел обучение, изнасяне на лекции, обмяна на опит, провеждане на изследвания в страните от ЕИП.

Дейностите в рамките на програмата са отворени за всички области на висшето образование и всички научни направления.

Мобилностите могат да бъдат:

 - от 1 до 3 седмици (за преподаватели, изследователи и административен персонал) с цел осъществяване на краткосрочна преподавателска дейност, посещение на обучителни курсове, участие в конференции, семинари и др., и от 1 до 4 месеца за студенти, докторанти и специализанти.

Всички разходи се покриват от стипендиите, вкл. пътни, а при необходимост се поема и такса правоучастие до 600 евро. 

Едно от основните условия за кандидатстване за осъществяване на мобилността е кандидатът да има официална покана от приемащата институция.   

Документите се подават до 1.03.2014 година при институционалния координатор на програмата  за МУ-София – д-р Людмила Вангелова, Ректорат на МУ-София, отдел „Международна интеграция и проектно финансиране”, тел:02 91 52 138, e-mail:lvangelova@mu-sofia.bg    и   intint@mu-sofia.bg

Подробна информация за Програмата и необходимите документи за кандидатстване са публикувани на интернет страницата на Министерство на образованието и науката:

http://www.mon.bg/below/eeagrants

 

 

Покана за кандидатстване по програма COST, краен срок 8 септември 2015 г

 

Програма COST е създадена през 1971 г. от Съвета на Европа и е един от най-дълго действащите европейски инструменти, съдействащ за сътрудничеството между учени и изследователи в рамките на Европа. 

Тя НЕ финансира пряко научни изследвания, но подпомага работата в мрежи на научните работници за обмен и разпространение на знания, чрез финансиране на проекти за COST Инициативи, които включват срещи, научни форуми, интензивни обучителни школи и периоди за краткосрочна мобилност. 

Чрез опростени, бързи и леснодостъпни процедури, COST представлява важна възможност за взаимодействие между научните общности в 37-те COST държави, а също така е и “мост” между научните общности със съседните страни на Европейски съюз, както и с държавите от цял свят: http://www.cost.eu/

Проектите за COST Инициативи са с продължителност 4 години, с максимално годишно финансиране в размер на 130 000 Евро. 

COST е отворена програма, която допуска присъединяване на нови партньори в хода на изпълнение на проекта за COST Инициативи. Изискването е до приключване на стартиралата COST Инициатива да остават поне 2 години. За повече информация вижте националния COST-офис: http://cost.mon.bg/

Всяка година има две покани за кандидатстване. Втората покана за кандидатстване за настоящата година е с краен срок 8 септември 2015, 12 ч. (CET). Повече информация относно кандидатстването може да намерите на интернет страницата на програмата:

www.cost.eu/opencall. 

 

Програма за научен обмен между Конфедерация Швейцария и Република България

 Отдел „Международна интеграция и проектно финансиране” уведомява за:

 

Програма за научен обмен между Конфедерация Швейцария и Република България

 

Министерството на образованието и науката стартира конкурсна сесия за набиране на проектни предложения за участие в Програмата за научен обмен между Конфедерация Швейцария и Република България към тематичен фонд „Стипендии”.

Изисквания към кандидатите:

● за докторантска стипендия – докторанти, след първата година от зачисляване;

● за постдокторантска стипендия – допускат се кандидати в рамките на 5години след получаване на докторска степен

Краен срок за подаване на заявленията  - 1 април 2014 година

Повече информация за конкурсната документация може да бъде намерена на интернет адреси:

www.sciex.ch

http://www.crus.ch/information-programme/sciex-nms-ch/sciex-nms-ch-bulgaria.html

и в дирекция „Наука” на МОН,  тел.:.359 2 9217 648; .359 2 9217 768

http://mon.bg

СТИПЕНДИИ НА ФОНДАЦИЯ „ЕВРИКА“ 2013/2014 год.

 СТИПЕНДИИ НА ФОНДАЦИЯ „ЕВРИКА“  

Отдел „Международна интеграция и проектно финансиране“ на МУ- София съобщава, че фондация „Еврика“ за единадесета поредна година ще определи след провеждане на конкурс студентите, които ще получават поименни стипендии в размер на 2000 лв. годишно.

Право на кандидатстване за стипендиите на фондация „Еврика“ имат български студенти в българските университети в определени области, между които медицина и биология на името на акад. Методи Попов. Те трябва да са завършили най-малко втори курс на обучението си с успех по учебни години, не по-малък от мн. добър (5.00) и да са записани редовно обучение в университетите по предвидения ред за учебната година 2013/2014 година.

Кандидатите за именните стипендии трябва да представят лично или по пощата във фондация „Еврика“ от 01.09.2013 до 15.10.2013 следните документи – моля, вижте на сайт: www.evrika.org.

За изпратените по пощата документи важи датата на пощенското клеймо.

За допълнителна информация и уточнения, може да звъните на тел. 02 9813 799; 02 981 5181, както и да използвате адресите: office@evrika.org, grigor@evrika.org.  

СТИПЕНДИИ НА ФОНДАЦИЯ „ЕВРИКА“ 2015 год.

Отдел  „Международна интеграция и проектно финансиране“ съобщава, че за тринадесета поредна година Фондация „ЕВРИКА“ ще определя след провеждане на конкурс студентите, които ще получават именни стипендии в размер на 2000 лева годишно.

Кандидатите за именните стипендии трябва да предоставят лично или по пощата във Фондация „ЕВРИКА“ от 01.09.2014 г. до 15.10.2014 г. документи, за които може да получите информация на адрес: www.evrika.org.

За уточнения,  позвънете на тел.: 02 981 37 99; 02 981 51 81.  

СТИПЕНДИИ НА ФРЕНСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН СТАЖ ВЪВ ФРАНЦИЯ

 СТИПЕНДИИ НА ФРЕНСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН СТАЖ ВЪВ ФРАНЦИЯ

 

Уважаеми студенти, отдел „МИУП” на МУ-София ви информира за възможност за кандидатстване за стипендии, отпускани от френското правителство за професионален стаж във Франция.

Стажовете са с продължителност от 1 до 3 месеца.

Срок за кандидатстване : 29 март 2013 г.

За стипендия могат да кандидатстват докторанти и студенти в последна година на обучение.

Повече информация както и изтегляне на формуляри за кандидатстване на :

http://formulaires.auf.org/ : Appels d’offres en cours – Demande de mobilite de Stage professionnel 2013

Семинар за новости в социално значими болести на съвремието

Отдел „Международна интеграция и университетска политика”
съобщава, че :

На 25-26.09.2012 г. от 13,30 ч. в Аула „Максима” на болница „Св. Екатерина” ще се състои среща с изявени американски клиницисти и преподаватели. Те ще изнесат лекции за новости в социално значими болести на съвремието.

 

На 25.09.2012 г.

 • 1.  Incretin Therapy and Type 2 Diabetes Mellitus.  (by Dr. Andrew Sanders)
 • 2.  Patient Centered Management of Type 2 Diabetes Mellitus.  (by Dr. Andrew Sanders)

На 26.09.2012 г.

 • 3.  Tracheal Stenosis and Airway Reconstruction  (by Dr. Paul Weinberger)
 • 4.  Recurrent Respiratory Papillomatosis  (by Dr. Paul Weinberger)

Осигурен е симултанен превод.
Ще имате възможност да задавате конкретни въпроси, свързани с темите.

 

Словашката република предоставя възможност за стипендии за чуждестранни студенти, преподаватели и научни сътрудници

 „Отдел „Международна интеграция и проектно финансиране” съобщава следното: 

Словашката република предоставя възможност за стипендии за чуждестранни студенти, преподаватели и научни сътрудници.  

Крайният срок за изпращане на молби за получаване на стипендия за академичната 2014/2015 година е 31 октомври, 16:00 часа. 

Повече информация на: www.stipendia.sk и www.scolarships.sk

Среща на български студенти с потенциални работодатели от Франция.

Отдел „Международна интеграция и университетска политика” на МУ-София ви уведомява за следното:

Френският културен институт към Посолството на Франция в България организира за шеста поредна година Среща на български студенти с потенциални работодатели от Франция. Срещата ще се проведе на 27 и 28 май 2011г. в сградата на Института в гр.София /ул. Дякон Игнатий №2/.

Това мероприятие дава възможност,  чрез индивидуални интервюта с потенциални работодатели, за професионална реализация на младите хора, чието ниво на образование и владеене на езици отговарят на изискванията на европейския пазар на труда.
Паралелно със срещите ще се проведат тематични ателиета за придобиване на необходимите умения при търсене на стажове и работа.

Записването за участие става в сайта http://institutfrance.edufair.org

Вход свободен.
 

Стартира кампанията по кандидатстване за стипендии за летния семестър на учебната 2009/2010г.

Уважаеми студенти,

    На 22 март 2010г. стартира кампанията по кандидатстване за стипендии за летния семестър на учебната 2009/2010г. по проект „Студентски стипендии”, финансиран от Европейския съюз по ОП „Развитие на човешките ресурси 2007-2013г”.

    Информация за кандидатстването – регистрация, попълване на формулярите и т.н. , можете да направите на адрес :

    http://eurostipendii.mon.bg

    След като се регистрирате он-лайн и попълните качения на сайта формуляр, разпечатвате същия, подписвате го надлежно и го депозирате в Деканата на Вашия факултет при служебното лице, упълномощено да събира кандидатските формуляри. Към всеки формуляр трябва да бъде прикачено уверение, подписано и подпечатано от Вашия деканат, удостоверяващо вашия среден успех от последните два семестъра, а именно летния семестър на учебната 2008/2009г. и зимния семестър на учебната 2009/2010г.
    Класирането на кандидатите се извършва на база техния успех.
    Всички кандидати, класирали се за получаване на евро стипендии трябва да имат разкрита дебитна сметка в И ЕФ ДЖИ ЮРОБАНК / бивша Пощенска банка/ IBAN номерата на сметките на класиралите се студенти се подават в Ректората на МУ-София /НЦООЗ, бул. „Акад. Ив. Гешов” 15, ет. 12, ст.9/ляво/ Е. Христова/ Разкриването на сметки в Пощенска банка се отнася единствено за студентите, които нямат такива. Притежаващите сметки в тази банка просто попълват IBAN  на своята сметка в кандидатския си формуляр.

    Право на кандидатстване за евростипендии имат всички студенти, редовна форма на обучение, граждани на Р. България или ЕС.

    Студентите първокурсници, също могат да кандидатстват, като тяхното класиране се извършва на база успеха им от сесията от приключилия зимен семестър на уч.2009/2010г.

    Подаване на формуляри за кандидатстване : 22 март 2010г – 15 април 2010г.
    Срок за подаване на възражения от студентите пред университета по повод технически пропуски и несъответствия и тяхното отстраняване в подадените формуляри – 22 – 26 април 2010г.
    Публикуване на класирането за стипендии  на страницата на МУ-София : - 28 април 2010г.
    Срок за подаване на IBAN  номера на сметки в Пощенска банка : - 30 април 2010г.

   
За допълнителна информация :  Деканатите на факултетите или на тел.: 02 / 91 52 138 Екатерина Христова

   
 

Стипендии за ДОКТОРАНТИ и СТУДЕНТИ за учебната 2011/2012 год.

Отдел „Международна интеграция и проектно финансиране” на МУ-София ви уведомява, че
Агенцията на Франкофонските университети отпуска стипендии за ДОКТОРАНТИ и СТУДЕНТИ за учебната 2011/2012 год.

Крайният срок за кандидатстване е съответно:

ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН СТАЖ НА СТУДЕНТИ: 5 АПРИЛ 2011г.;
ЗА ДОКТОРАНТИ: 29 април 2011Г.

За подробна информация и формуляри за кандидатстване:

http:www.auf.org/regions/europe-centrale-orientale/appels-d’offres/ - за професионален стаж

http:www.auf.org/regions/Europe-centrale-orientale/appels-d-offres/ - за докторанти

За допълнителна информация  и тел: 02 / 946 10 75 – г-н Петър Топарев или 02 / 91 52 138 – г-жа Е. Христова
 

Стипендии за начинаещи изследователи

Отдел "Международна интеграция и университетска политика на МУ-София съобщава:

 
Американското раково дружество към Обединението за международен контрол на рака обявява стипендии за начинаещи изследователи.
 
Крайна дата за кандидатстване  е 1 ноември 2011.
 
Информация за стипендиите на Американското раково дружество и как да се кандидатства се намира на:
 

Стипендии за обучение и научноизследователска дейност на френското правителство

 Отдел „Международна интеграция и проектно финансиране” на МУ-София ви уведомява, че е открита процедура за :

Стипендии за обучение и научноизследователска дейност на френското правителство

Представени са стипендии, отпускани от френското правителство по обща процедура и извън конкретно договорени проекти.

За стипендиите могат да кандидатстват :

 • докторанти /български граждани или постоянно пребиваващи в България от 3 години, до 35 годишна възраст/;
 • млади научни работници /български граждани или постоянно пребиваващи в България от 3 години, до 35 годишна възраст/.

Краен срок за подаване на документи за кандидатстване : 28 февруари 2011г.

За изтегляне на формуляри :

www.institutfrance.bg/rubrique.php3?id_rubrique=392

Допълнителна информация:
МУ-София-Ректорат, отдел „МИУП”;
г-жа Е. Христова, тел: 91 52 138

Френски институт, ул. „Дякон Игнатий”  №2, гр.София
г-жа Бисера Коларова, тел. 937 79 14
 

Стипендии на Международна фондация „Мацумае”, Япония

 Отдел „Международна интеграция и проектно финансиране” уведомява за:

 

Стипендии на  Международна  фондация „Мацумае”, Япония

 

Международната фондация „Мацумае”, Япония, обявява възможност за  кандидатстване за стипендии с цел провеждане на научни изследвания  за срок от 3 до 6 месеца в периода април 2015- март 2016 тодина. Стипендиите ще бъдат отпускани приоритетно за научни изследвания в областта на естествените науки, инженерните науки и медицината.

Изисквания към кандидатите:

● Да притежават образователна и научна степен „доктор”;

● Да са на  не повече от 49 години към момента на кандидатстване;

● Да владеят добре английски или японски език;

● Да не са посещавали досега Япония;

● Да притежават покана от японска институция, университет, научно-изследователски институт, лаборатория и др., с уточнена работна програма.

Кандидатите сами изпращат документите си на адреса на Международната фондация „Мацумае” до 31 август 2014 година.

Подробна информация за програмата, съдържаща необходимите документи и формуляри за кандидатстване, могат да бъдат намерени на интернет адрес: 

www.mars.dti.ne.jp/mif

Стипендии на Българо-американската комисия за образователен обмен „ФУЛБРАЙТ”

Отдел МИПФ информира, че Българо-американската комисия за образователен обмен „ФУЛБРАЙТ” обявява конкурси за стипендии през учебната 2016 – 2017 година, с краен срок за кандидатстване 08 май 2015 год. Повече информация и формуляри за кандидатстване могат да бъдат намерени на следния интернет адрес: http://www.fulbright.bg/bg/p-Konkursi-za-stipendii-v-Sasht-USA-28/

Стипендии на ДААД и МФ "Св.Св. Кирил и Методи"

Отдел МИУП при МУ София съобщава:

Стипендии на ДААД и МФ "Св.Св. Кирил и Методи"
Повече на: 

www.cmfnd.org

http://www.daad.de
 

Стипендии на Индийското правителство за обучителни курсове

Отдел „Международна интеграция и проектно финансиране”  съобщава за отпуснати стипендии от страна на Индийското правителство за обучителни курсове в областта на системите „Аюрведа, Унани, Сидха и Хомеопатия. 

Информация може да се получи и на www.iccrindia.net .

Крайният срок за подаване на документи за кандидатстване в посолството на Индия в София е 31 май 2013 година, София 1421, улица „Свети Седмочисленици” № 23, Лозенец. Телефони:

 • +359 2 963 56 75
 • +359 2 963 56 76
 • +359 2 963 56 77
 

Стипендии на Международна фондация "Мацумае"

Отдел МИПФ информира, че Международна фондация "Мацумае" със седалище в Токио отпуска стипендии за провеждане на научни изследвания за срок от три до шест месеца в периода април 2016 - март 2017 година. Приоритетните области за научни изследвания са естествени науки и медицина. Краен срок за кандидатстване 31 август 2015 год. Повече информация, изисквания и формуляри за кандидатстване могат да бъдат намерени на следния интернет адрес: http://www.mars.dti.ne.jp/~mif/

Информационни материали: 

Стипендии на български граждани за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина за академичната година 2013/2014 година.

Отдел „МИУП” на МУ-София съобщава че:

Министерството на образованието, младежта и науката  обявява конкурси за отпускане на стипендии на български граждани за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина за академичната година 2013/2014 година.

Краен срок за подаване на документи в деловодството на МОМН е
12 декември 2012 година.

Повече информация на сайта на МОМН: http://www.minedu.government.bg
 

Стипендии на фондация „Константин и Зиновия Кацарови”

Отдел МИПФ информира, че през 2016-2017 г. фондация „Константин и Зиновия Кацарови”,  към Общия фонд за стипендии към Женевския университет, ще предостави стипендии на студенти, които вече са завършили университетското си образование и желаят да повишат своята квалификация, включително като докторанти. Фондацията подпомага също утвърдени учени, които разработват проекти или подготвят публикации по определена тема. Студентите имат възможност да специализират в швейцарски университети, институти, изследователски центрове и други институции с университетски статут. 

Молба за стипендия могат да подават само кандидати, които са български граждани, живеещи в България ипритежаващи български паспорт. Те се ангажират след завършването на стажа си в Швейцария да се завърнат в България.  

Владеенето на френски или немски език е необходимо за следване в швейцарски университет. 

Крайният срок за изпращане от кандидатите на необходимите документи във фондация „Константин и Зиновия Кацарови”  е 31 януари 2016 г. 

Подробна информация относно условията за кандидатстване е публикувана на електронния сайт на фондацията: http://fonds-katzarov.ch/index_bg.php

Стипендии от UICC за изучаване на рака

Съюзът за международен контрол на рака (UICC) предлага стипендии за изучаване на рака на името на Йамагива - Йошида.

Краен срок на кандидатстване – 15 юли 2015 година.

Повече информация на: http://www.uicc.org
 

Стипендии „Йожен Йонеску”

Уважаеми колеги,

Отдел „Международна интеграция и проектно финансране” на Ректората на МУ-София ви уведомява, че:
Агенцията на Франкофонските университети отпуска стипендии „Йожен Йонеску” на румънското правителство за 2011 година.

Стипендиите са за :

ДОКТОРАНТИ – с продължителност: минимум 3  месеца, максимум- 6 месеца ;
Стипендии за ПОСТ-ДОКТОРАНТИ /ИЛИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ/ - с продължителност: минимум 3  месеца, максимум- 6 месеца ;

Пребиваването в Румъния трябва да се осъществи между 01.03.2011г. и 30.09.2011г.

Кандидатите за двата вида стипендии трябва да :
- владеят френски език;
- да са не по-възрастни от 40 год. – за докторантите и 47 год. – за пост-докторатите;

За докторантите-медици възможностите са в университетите в гр. Сибиу и гр. Клуж, за докторантите по дентална медицина – университета на гр. Констанца, а за фармация – университета на гр. Клуж.

Желателно е да работите по приоритетните теми, изброени за всеки един университет. /Тази информация е видна от посочения по-долу линк/

Крайният срок за кандидатстване е 10 януари 2011г.

За подробна информация и формуляри за кандидатстване :

http://www.auf.org/regions/europe-centrale-orientale/appels-d’offres/bourses-de-recherche-doctorale-et-de-post-doctorat-eugen-ionescu-appel-international-a-candidatures-5034.html

За допълнителна информация може да се ползва и тел.: 02 / 946 10 75 – г-н П. Топарев или 02 / 91 52 138 – г-жа Е. Христова

Студентски стипендии

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ,

От 8 декември 2014 г. започва кандидатстването за зимен семестър на учебната 2014/2015 година за стипендии за успех и за специални стипендии по проект BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии” – 3 фаза. Студентите могат да подават формуляри за кандидатстване чрез интернет страницата на проекта до 13 януари 2015 г., а класирането ще бъде обявено на 4 февруари 2015 г. Пълният график с всички срокове на кампанията можете да видите на страницата на проекта:
http://eurostipendii.mon.bg/

 

Студентски стипендии за летен семестър 2014-2015 година по проект BG051PO001-4.2.06

Студентски стипендии за летен семестър 2014-2015 година по проект BG051PO001-4.2.06, съфинансиран от Европейския социален фонд по ОП Развитие на човешките ресурси. За по вече информация натиснете ТУК.

Условия за кандидатстване  за европейски стипендии към МОН. За по вече информация натиснете ТУК.

ФИНАНСИРАНЕ НА МОБИЛНОСТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН СТАЖ ОТ ФРАНКОФОНСКАТА АГЕНЦИЯ (AUF) 2016 год.

Отдел „Международна интеграция и проектно финансиране” на МУ-София информира, че Франкофонската агенция (AUF) започва приема на кандидатури за професионален стаж в чужбина, за период между 1 и 3 месеца. Мобилността трябва да се осъществи между март и декември 2016, в институция, където работен език е френски.

Актуална информация е публикувана на:  http://www.auf.org/bureau/bureau-europe-centrale-et-orientale/appels-offre-regionales/mobilites-de-stage-professionnel-16/ 

Подробности за условия, срокове и необходими документи за кандидатстване могат да бъдат прочетени на: https://www.auf.org/media/filer_public/76/fd/76fde06b-fd1e-4a19-b4e4-7f18d86d9839/sp2016_reglement.pdf

Срок за кандидатстване: от 13.10.2015 до 15.01.2016г. 

Франкофонската организация обявява награда за млад учен

Франкофонската организация обявява награда за млад учен /не по-възрастни от 40 години/.

Подробности за тази награда  и формуляри за кандидатстване се намират на:

http://www.auf.org/actualites/prix-de-la-francophonie-pour-jeunes-chercheurs-6em/

http://formulaires.auf.org

 

Японският национален комитет към Международния съюз за борба с рака обявява стипендия.

Отдел „Международна интеграция и университетска политика”  съобщава, че Японският национален комитет към Международния съюз за борба с рака набира кандидати за международна стипендия.

Краен срок: 1 юли 2010 година.

Подробности на:http://www.uicc.org/fellowships/study-grants

 

Възможности за обучение в чужбина

Образователният и квалификационен център в Карлсруе дава качествено обучение на международно ниво в продължение на повече от 10 години. Целевата група за нашите програми са ръководители на научно-изследователска работа или администратори в университети, научно-изследователски центрове или частни научни институции в Европа. Те участват в целенасочено и резултатно обучение по широк обхват от предмети, свързани с тяхната работа. Те също така имат възможност да участват в обсъждане на техния собствен опит.

Нашата качествена управленческа система може да отговори на високите съвременни изисквания. Ние сме на пазара в течение на 50 години и провеждаме повече от 950 подготвителни курсове с над 12 500 участника на година. Това означава, че ние имаме доказана способност да отговорим на Вашите нужди от обучение.

Програмата на курсовете включва следните теми:
Ръководство – управление и мотивиране на екипи; Основни положения при управление на международни проекти; Координация на сложни проекти; Справяне с рискове при проекти; Съвременно управление на международни проекти; Писане на английски – уъркшоп за изследователи и инженери;  Резултатни преговори; как да се напише успешно предложения по Седма рамкова програма; Финансово управление на проекти по Седма рамкова програма; Управление на правата по интелектуална собственост и управление на договори; Майкрософт ЕКСЕЛ – мощно средство за управление на проекти; Общуване между културите.

Телефон: + 49 7247 82 43 70; Факс: + 49 7247 82 4857; E-mail: Rudolf.woeste@ftu.fzk.de