Медицински колеж - София

Зам. директор
проф.  З. Савова, дм
Тел: 02/ 952 33 65
Адрес: 1660 София, ул."Йорданка Филаретова" № 3
Учебен отдел - тел.: 02/ 915 46  26, -27
 
 
Участие на Медицински колеж "Йорданка Филаретова" - София в научно изследователски проекти.

РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ В МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ ЗА УЧЕБНАТА 2018 / 2019 Г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

> РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРСНИТЕ ИЗПИТИ И СПИСЪЦИ НА ПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА ЩЕ БЪДАТ ИЗНЕСЕНИ НА 23 ЮЛИ /23.07.2018 г./след 16 часа в МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ И НА САЙТА НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ.

> ЗАПИСВАНЕ НА СТУДЕНТИТЕ ПРИЕТИ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА на 24–ти, 25-ти, 26-ти юли от 9.00 до 16.00 ч. и 27-ми юли от 8.30 до 13.00 ч.

> РЕЗУЛТАТИ НА ПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ НА ВТОРО КЛАСИРАНЕ ЩЕ БЪДАТ ИЗНЕСЕНИ НА 27 юли /27.07.2018 г./ след 17.00 ч.

> ЗАПИСВАНЕ НА СТУДЕНТИТЕ ПРИЕТИ НА ВТОРО КЛАСИРАНЕ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА на 28-ми, 30–ти, 31 – ви юли от 9.00 до 16.00 ч. и на 1- ви Август до 12.00 ч.
В НЕДЕЛЯ /29.07/ ТЕХНИЧЕСКАТА КОМИСИЯ НЕ РАБОТИ !

ЗАПИСВАНЕТО НА СТУДЕНТИ СЕ ИЗВЪРШВА СЛЕД ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ, ПОСОЧЕНИ В СПРАВОЧНИКА на стр. 34 и БЕЛЕЖКА ЗА ПЛАТЕНА СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА В РАЗМЕР НА 350 лв.
КОМПЛЕКТЪТ ОТ ДОКУМЕНТИ /ВКЛ. СТУДЕНТСКА КНИЖКА/ СЕ ЗАКУПУВА В МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ.
ТАКСАТА СЕ ВНАСЯ ПО БАНКОВА СМЕТКА:
МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ - МУ – СОФИЯ УЛ. ”Й. ФИЛАРЕТОВА” No 3, BG45ВРВІ79403163983301 BIC: ВРВІВGSF ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ СОФИЯ

ЗАБЕЛЕЖКА: ЗА СТУДЕНТИТЕ ПРИЕТИ В СПЕЦИАЛНОСТ”РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ” Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА ПРЕДСТАВЯТ МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО ОТ НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО РАДИОБИОЛОГИЯ И
РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА
НЦРРЗ СЕ НАМИРА НА УЛ.”ГЕОРГИ СОФИЙСКИ” No 3 - СГРАДА 7 / уличката между Александровска болница и Стоматологичен факултет - в двора на ВМА / с работно време 8.00-14.00 / изследване на кръв от 8.00 до 9.30 ч./

 

Резултати и класиране в Медицински колеж

Резултати и първо класиране в Медицински колеж за учебната 2018/2019 г.

Информационни материали: 

Медицински колеж към МУ – София съвместно с Катедра здравни грижи към ФОЗ организират Студентска научна сесия

Програмата от студентска научна сесия може да изтеглите от ТУК


О Б Я В А

Във връзка с юбилейните чествания по случай 100 - годишнина на медицинското образование в България и 100 - годишнината на МУ - София
Медицински колеж към МУ – София съвместно с Катедра здравни грижи към ФОЗ организират Студентска научна сесия

Тематични направления:

Образна диагностика
Обществено здраве и здравен контрол
Медико-лабораторни науки
Сестрински грижи
Медицинска рехабилитация
Акушерски грижи
Фармацевтични грижи
Козметични грижи
Зъботехника
Други

Студентската научна сесия ще се проведе на 14.12.2017 г. от 11.00 часа в сградата на Медицински колеж.

Студентите, желаещи да участват трябва да представят в електронен вариант: заглавие на постера, име и фамилия на авторите, научен ръководител, специалност и курс, кратко резюме в обем 250-300 думи на български, до 5 ключови думи. Структурно съдържание на резюмето да включва: въведение, цел, материал и методи, резултати и обсъждане, изводи и книгопис.

> За студентите от Медицински колеж - изпращайте с прикачен файл на
E-mail: konkurs@mc.mu-sofia.bg в Учебен отдел на МК

> За студентите от ФОЗ - изпращайте с прикачен файл на
E-mail: zg_konkurs@foz.mu-sofia.bg

Краен срок за изпращане на материали до 11 декември /включително/ 12.00 часа.

Материали, подадени след 12.00 часа на 11 декември 2017 г., няма да бъдат приети! Неспазилите посочените срокове няма да получат сертификати!

Одобрение и потвърждение

Изпратените материали ще бъдат разгледани от Организационния комитет. Резюмето може да бъде отхвърлено ако:

> постерът е представен вече на научно мероприятие,
> бъде получено след края на приемният период,
> е само частично завършено,
> включва проучвания или материали с неясен произход,
> постерът е разработка, която студентът е задължен да направи по учебен план, или която е задължителна за получаване на оценка по дадена учебна дисциплина.

Изисквания към постерите:

> Постерите са с максимален размер: ширина 70 см / височина 110 см.
> Постерите трябва да бъдат поставени на определените места до 11:00 часа
> Устните презентации са в рамките на 5 мин.

Всички студенти, изпълнили условията за участие в постерната сесия ще получат сертификати.

На авторите на най-добрите постери ще бъде дадена възможност да публикуват своите разработки в списание „Здраве и наука“, след като ги оформят като научни доклади.

Организационния комитет на Студентската научна сесия

Пожелаваме успех на всички участници!

Информационни материали: