Катедри във ФФ

КАТЕДРА ПО ОРГАНИЗАЦИЯ И ИКОНОМИКА НА ФАРМАЦИЯТА
КАТЕДРА ПО ХИМИЯ
КАТЕДРА ПО ОРГАНИЧНА ХИМИЯ
КАТЕДРА ПО ФАРМАЦЕВТИЧНА ХИМИЯ
КАТЕДРА ПО ФАРМАКОГНОЗИЯ
КАТЕДРА ПО ФАРМАКОЛОГИЯ И ТОКСИКОЛОГИЯ
КАТЕДРА ПО ТЕХНОЛОГИЯ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА С БИОФАРМАЦИЯ