Регалии на МУ-София

Регалиите на Медицински университет – София са свързани със същността на медицинското познание и многоликата изява на медицинската професия. В тях е заложена символиката на единението на основните факултети на Университета – Медицински, Стоматологичен, Фармацевтичен и Обществено здраве. Това са знаци, с които се утвърждава институционализацията на Медицински университет – София, като висше училище. Те имат представителна функция и присъстват задължително при официални церемонии и тържества с академичен характер.

УНИВЕРСИТЕТСКИ СИМВОЛИ

АКАДЕМИЧЕН ЗНАК – Включва арката - вход на “Александровска болница”, най-старата клинична база на Медицински университет – София, символ на традицията и приемствеността в медицинското образование; най-старата емблема на медицината (от около 800 г. пр.н.е.) съчетание на змия с тояга, изразяваща връзката на лекуващия с природата, както и силата на самата природа.

ЗНАМЕ - Знамето на Медицински университет – София е пурпурно-виолетово. От едната страна е извезан със сърма АКАДЕМИЧНИЯ ЗНАК, ограден с надпис “МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ. От другата страна е извезано също със сърма названието на Университета на латински език – UNIWERSITAS MEDICINAE SERDICENSIS. Съгласно цветовата символика пурпурно виолетовият цвят е израз на достойнство, справедливост и въздържание.

СИМВОЛИ НА РЕКТОРСКОТО ДОСТОЙНСТВО И ЕДИНСТВО НА УНИВЕРСИТЕТА

ЖЕЗЪЛ - Жезълът на Медицински университет – София се състои от следните елементи:
1. Тоягата на Асклепий, върху която са разположени всички елементи – тя е символ на власт, авторитет, достойнство
2. На върха е поставен Академичния знак на Медицински университет. Арката носи текста UNIVERSITAS MEDICINAE SERDICENSIS. Малкият кръст, символ на милосърдието, също увенчава арката.
3. Четирите пръстена символизират силата и властта и единението на на четирите основни факултета – Медицински, Стоматологичен, Фармацевтичен и Обществено здраве.
4. Глава на бик – пазител на входа на арката. Като соларна сила, символизира мощта и силата природата. Олицетворява достойнството на ректорския сан.
5. Слънчеви лъчи – върховна космическа сила, целостта на вселената, елемент на която е човешкото същество.
6. Лента, на която са изписани латинските erudiendo, educando, curando (обучавам, изследвам, лекувам). Лентата означава слава, победа, посвещаване. Обхваща свещенния и почитан обект /арка/ - входа на най-старата клинична база.
На тържествени церемонии жезълът се носи пред Ректора от специално избрано от него лице, наречено “жезленосец”. Това лице следва да бъде изявен асистент в МУ – София, а изборът е израз на висока оценка. Жезленосецът е облечен в черна мантия с дължина под коляното.

РЕКТОРСКА ТОГА И ШАПКА –въведени са в Академичния ритуал с Решение на Президиума на Медицинска академия през 1987 година, като символ на ректорската власт и достойнство. Автор на вида на тогата и шапката е художничката Венера Наследникова, специалист по история на костюма. До 2003 г. тогата е черна с бяла яка и маншети. С правилника на МУ – София от 10.04.2003 г, който регламентира основните цветове на символите на висшето училище се променя цвета на ректорската тога и шапка, за да бъде в съзвучие с цвета на Университетското знаме, а именно – пурпурно виолетов цвят. Яката и маншетите остават бели. Заместник – ректорите обличат черни тоги с бели яки и маншети.

РЕКТОРСКА ОГЪРЛИЦА – въведена и утвърдена в академичния церемониал, като особен белег на ректорското достойнство и престиж, делегирани на първия представител на Университета. В композиционно отношение синтезира облика на Университета включвайки академичните знаци на четирите основни факултета – Медицински, Стоматологичен, Фармацевтичен и Обществено здраве, съчетани с академичния знак на Университета. Присъствието на арката на най-старата клинична база на българското медицинско училище подчертава традицията и приемствеността в медицинското образование.