Университетски електронен информационен и образователен център (УЕИОЦ)

Университетският електронен информационен и образователен център (УЕИОЦ) се състои от следните сектори:

Сектор "Комуникации"

 
  • Развойно техническа база

 

Сектор "Обща и специализирана информация"

Сектор "Дистанционно обучение"

Сектор "Кариерно развитие"

Сектор "Качество на обучението и академичния състав"

 

 

 

Сектор "Програмиране и програмни продукти"