Документи и срокове

Записването на новоприетите студенти става лично в Деканатите на съответните факултети:
Медицински факултет – ул. Здраве №2 , СБАЛ „Майчин дом”, ет.2, стая 202, тел. 952-05-22
Факултет по дентална медицина (Стоматологичен факултет) – ул. Георги Софийски №1, ет.2, студентска канцелария, тел. 954-29-09
Фармацевтичен факултет – ул. Дунав №2, ет.2, студентска канцелария, тел.9236-504