Ректорат

СХЕМА

РЕКТОР

 

Проф. д-р Виктор Борисов Златков, дм

Трудов стаж

 • от 12.10.2016 г. - Ректор на Медицински университет - София
 • 2009 - 2016 - изпълнителен директор, СБАЛАГ “Майчин дом” ЕАД, София
 • 2007- 2009 - началник ДКБ, СБАЛАГ “Майчин дом” ЕАД, София
 • 2000 - 2006 - началник Гинекологична клиника, НМТБ “Цар Борис III” –София
 • 1983 - 1999 - асистент/ старши/ главен асистент, НИАГ ,,Майчин дом”, МА –София
 • 1980 - 1983 - ординатор АГО гр. Бобов дол и АГК гр. Перник

Образование и обучение

 • 2002 - специализации по здравен мениджмънт, МУ-София
 • 1997- специалност по онкология, МA-София
 • 1987- специалност по акушерство и гинекология, МА-София
 • 1980- висше образование, МА-ВМИ-София, хуманитарна медицина

Научна степен: „Доктор” (1996)

Академични звания и длъжности

 • 2012 - 2016 -  Зам. Декан на МФ при МУ-София
 • от 2012 - Професор
 • 2000 - 2011 - Доцент
 • 1983 - 1999 - Асистент / Старши / Главен асистент

Други административни и  обществени позиции

 • от 2016 - Член на Академичния съвет на МУ-София
 • от 2015 - Член на Управителния съвет на СБМС;
 • от 2015 - Член на „Програмния съвет на Столичния общински съвет за IVF (донорска програма)”
 • 2015 - 2017 Национален консултант по акушерство и гинекология;
 • oт 2012 - Член на Факултетния съвет на МФ на МУ-София;
 • от 2012 - Член на Научния съвет по онкология на СБАЛО
 • 2010 - 2014 - Главен секретар на Асоциацията на Университетските болници
 • 2008 - 2011 - Член на Специализирания съвет по “Майчинство”, ВАК
 • от 2007 - Член на УС на Българското дружество по онкогинекология
 • 2004 - 2010 - Член на Обществения съвет “Фонд за лечение на деца”, МЗ
 • 2004 - 2005 - Национален координатор на МЗ за “Репродуктивно здраве”
 • 2002 - 2005 - Член на Управителния съвет и Общото събрание на НЗОК
 • 1996 - 2008 - Член на работни групи на МЗ за цервикален скрининг

Научна дейност и научни трудове: в областта на профилактиката и ранната диагностика на предрака и рака на репродуктивните органи на жената, инфекциите в акушерството и гинекологията, амбулаторната и общата хирургия в гинекологията

 • Член на Редакционния съвет на сп. „Акушерство и гинекология“
 • Член на Редколегията на сп. „Транспортна медицина“
 • Ръководител на 9 премирани научни проекти на МУ-София, МЗ и МОН
 • Участие в 3 международни научни проекта – EUROCHIP 2 и 3, Devani
 • Автор и съавтор в 145 публикации в периодичния научен печат (от тях 24 в международни издания)
 • Автор и съавтор в 24 монографии, сборници и учебници (от тях 5 в международни издания);
 • Общ IF - 132.396 и индивидуален – 31.549; h-index – 6; g-index – 14
 • Цитирания в България – 56; в чужбина – 243

Отличия:

 • 2006 - почетен знак и почетна грамота от БЛС
 • 2015 - почетен знак и почетна грамота от ФОЗ, МУ-София
 • 2015 - почетен знак на Декана на МФ-София
 • 2015 - почетна грамота „Мениджър на годината” инициатива МЗ и в. „Стандарт”
 • 2015 - почетен знак и почетна грамота на името на проф.Ст.Киркович, за цялостна научна дейност на МФ на МУ-София

> Декларации

Заместник ректори

ЗАМЕСТНИК РЕКТОР ПО "СДО и УБК"

> Проф. д-р Р. Угринов, дмн

ИЗПЪЛНЯВАЩ ДЛЪЖНОСТТА ЗАМЕСТНИК РЕКТОР ПО МЕЖДУНАРОДНА ИНТЕГРАЦИЯ И ПРОЕКТНО ФИНАНСИРАНЕ

> Проф. д-р Р. Угринов, дмн

ЗАМЕСТНИК РЕКТОР ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ

> Проф. д-р Т. Златанова, дм

ЗАМЕСТНИК РЕКТОР ПО НАУКА И АКРЕДИТАЦИЯ

> Проф. В. Петкова-Димитрова, дфн

Отдели в Ректората


РЕКТОР

Проф. д-р Виктор Златков, дм

Телефон: 915 21 29, Факс: ; Кабинет: ет. ХІІ, стая 5


Икономист данъчно облагане, той и финансов контрольор

В. Лалева

Телефон: 915 21 33; Кабинет: ет. Х, стая 27


Главен юрисконсулт

М. Гинзерова

Телефон: 915 21 68; Кабинет: ет. ХII, стая 2


Юрисконсулт

Р. Алексиев

Телефон: 915 21 68; Кабинет: ет. ХII, стая 2


Съветник

проф. д-р А. Алексеев, дм

Телефон: ; Кабинет: ет. ХІІ, стая 4


Административен секретар на ректора

М. Пампулова

Телефон: 915 21 29; Кабинет: ет. ХІІ, стая 5 среда


Шофьор

С. Тодоров

Телефон: 02/9152 130; Кабинет: ет. XII, стая 4а


ОМП

М. Дашинов

Телефон: 805 3939


Охрана на труда

В. Грозданова

Телефон: 9152 135; Кабинет: ет. ХІІ, стая 1


Технически сътрудник, т. и куриер

Ж. Тушева-Саад

Телефон: 02/9152 130; Кабинет: ет. XII, стая 4а


УНИВЕРСИТЕТСКИ ЕЛЕКТРОНЕН ИНФОРМАЦИОНЕН И ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР

Ръководител

Проф. д-р А. Алексеев, дм

Телефон: 915 21 40; Факс: 952 22 91; Кабинет: ет. ХІІ, стая 4


Експерт, администриране на системи

М. Кирилов

Телефон: 9152 146; Кабинет: ет. ХІІ, стая 9 /средна


Програмист

П. Тодорова

Телефон: 9152 146; Кабинет: ет. ХІІ, стая 9/средна


Програмист

К. Митов

Телефон: 9152 146; Кабинет: ет. ХІІ, стая 9/средна


Програмист

М. Николов

Телефон: 9152 146; Кабинет: ет. ХІІ, стая 9/средна


Съветник

проф. д-р С. Попова, дм

Телефон 9152 144, Кабинет: ет. ХІІ,стая 10 /лява


Експерт комуникации

К. Пастирова

Телефон 9152 101, Кабинет: ет. Х,стая 19


ОТДЕЛ „АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКИ"

Ръководител

проф. д-р А. Алексеев, дм

Телефон: 915 21 40; Факс: 952 22 91; Кабинет: ет. ХІІ, стая 4


Икономист

Р. Михайлова

Телефон 9152 101, Кабинет: ет. Х,стая 19


Експерт

Н. Георгиева

Телефон: 9152 101; Кабинет: ет. Х, стая 19


Домакин

А. Илиева

Телефон 9152 144, Кабинет: ет. ХІІ,стая 10 /лява


Деловодител

Е. Иванова

Телефон 9152 141, Кабинет: ет. ХІІ,стая 10 /дясна


Деловодител

Б. Христова

Телефон 9152 141, Кабинет: ет. ХІІ,стая 10 /дясна


Деловодител

М. Хранова

Телефон 9152 141, Кабинет: ет. ХІІ,стая 10 /дясна


Технически изпълнител

М. Христова

Телефон 9152127, Кабинет: ет. ХІІ, стая 19a


Организатор

Е. Николова

Телефон 9152 171


Хигиенист

Д. Начева


ОТДЕЛ "ФИНАНСОВИ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ"

Ръководител отдел, той и гл. счетоводител

проф. К. Маркова, дм.

Телефон: 951 67 70, 9152 121; Кабинет: ет. ХІІ, стая 20


Зам. главен счетоводител, той и зам. р-л отдел "ФЧР"

Д. Йосифова

Телефон: 915 21 32; Кабинет: ет. Х, стая 25а


Зам. главен счетоводител

Т. Иванова

Телефон: 9152 126; Кабинет: ет.ХІІ, стая 9 /дясна


Счетоводител, той и мениджър по плащанията

Л. Станоева

Телефон: 9152 119; Кабинет: ет. Х, стая 25


Счетоводител, той и мениджър по плащанията

Й. Неделчева

Телефон: 9152 126; Кабинет: ет.ХІІ, стая 9 /дясна


Счетоводител- оперативен

А. Данева

Телефон: 851 08 87; 9152 133; Кабинет: ет. Х, стая 27


Счетоводител - оперативен

С. Димитрова

Телефон: 9152 119; Кабинет: ет. Х, стая 25


Счетоводител - оперативен

Р. Тилкова

Телефон: 9152 166; Кабинет: ет. Х, стая 26


Счетоводител - оперативен

Р. Стаменова

Телефон: 9152 166; Кабинет: ет. Х, стая 26


Счетоводител - оперативен

А. Димитрова

Телефон: 9152 131; ет.Х, стая 28


Счетоводител - оперативен

М. Василева

Телефон: 9152 131; ет.Х, стая 28


Счетоводител на проект "Студентски практики"

П. Златева

Телефон: 9152 148; Кабинет: ет. ХІІ, стая 14


Касиер

К. Радева

Телефон: 952 37 48, 915 21 28; Кабинет: ет. Х, стая 28а


СЕКТОР "ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ"

Специалист "Човешки ресурси"

Й. Личева

Телефон: 915 21 61; Кабинет: ет. ХІІ, стая 19.


Организатор по труда

Л. Ангелова

Телефон: 915 21 25; Кабинет: ет. IХ, стая 2


Експерт

М. Новкова

Телефон: 915 21 25; Кабинет: ет. IХ, стая 2


ОТДЕЛ „ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ”

Ръководител отдел

М. Генсузова

Телефон: 8510 879, 9152 120; Кабинет: ет. Х, стая 22


Икономист

Р. Балдаранова 

Телефон: 9152145; Факс: 9152145; Кабинет: ет. Х, стая 20


Експерт

Б. Апостолова

Телефон: 9152 122; Кабинет: ет. Х, стая 20


Експерт

Л. Живкова

Телефон: 9152 111; Кабинет: ет. Х, стая 21


Експерт

А. Михайлова-Митева

Телефон: 9152 111; Кабинет: ет. Х, стая 21


Юрисконсулт

Х. Бешева

Телефон: 9152 172; Кабинет: ет. Х, стая 19


ОТДЕЛ „КАПИТАЛНО СТРОИТЕЛСТВО”

Ръководител отдел

Д. Нешев

Телефон: 9152 169; Кабинет: ет. Х, стая 23


Експерт

Д. Илиева

Телефон: 9152 172; Кабинет: ет. Х, стая 19


Експерт

К. Точев

Телефон: 9152 172, Кабинет: ет. X, стая 19


Експерт

А. Йорданов

Телефон: 9152 172, Кабинет: ет. X, стая 19


Експерт

Д. Динев

Телефон: 9152 172, Кабинет: ет. X, стая 19


Експерт

М. Григоров

Телефон: 9152 172, Кабинет: ет. X, стая 19


ВРИД ЗАМ. РЕКТОР ПО МЕЖДУНАРОДНА ИНТЕГРАЦИЯ И ПРОЕКТНО ФИНАНСИРАНЕ

проф. д-р Р. Угринов, дмн

Телефон: 02/9152 180; Факс: 02/9152 167 Кабинет: ет. ХІІ, стая 8


ОТДЕЛ ”МЕЖДУНАРОДНА ИНТЕГРАЦИЯ И ПРОЕКТНО ФИНАНСИРАНЕ”

Ръководител отдел

проф. д-р Р. Гърчев, дмн

Телефон: 8510 892, 9152 165; Кабинет: ет. ХІІ, стая 18


Експерт

Т. Тодорова

Телефон: 9152 165, 8510892, кабинет ХІІ, стая 18


Експерт

С. Манолов

Телефон: 9152 138; кабинет: ет. ХІІ, стая 9/лява


Експерт

С. Борисова

Телефон: 9152 138; кабинет: ет. ХІІ, стая 9/лява


СЕКТОР "УПРАВЛЕНИЕ НА ДОГОВОРИ ПО ПРОЕКТНО ФИНАНСИРАНЕ"

Ръководител сектор

Г. Генсузов

Телефон: 9152 154; кабинет ет. VІІI, стая 24а


Експерт

М. Младенов

Телефон: 9152 154; кабинет ет. VІІI, стая 24а


Финансов контрольор

М. Димитрова

Телефон 9152 101, Кабинет: ет. Х,стая 19


Счетоводител - отговорен

А. Дочев

Телефон 9152 144, Кабинет: ет. ХІІ,стая 10 /лява


ЗАМ. РЕКТОР ПО СДО и УБК

проф. д-р Р. Угринов, дмн

Телефон: 02/9152 180; Факс: 02/9152 167 Кабинет: ет. ХІІ, стая 8


ОТДЕЛ "СДО и УБК"

Главен експерт, т и ръководител отдел „СДО и УБК”

К. Гаврилова

Телефон 954 11 18, 9152 137, Кабинет: ет. ХІІ, стая 8/дясно


Експерт

В. Грозданова

Телефон: 9152 135; Кабинет: ет. ХІІ, стая 1


Експерт

Г. Георгиева

Телефон: 9152 135; Кабинет: ет. ХІІ, стая 1


Експерт

д-р Е. Христова

Телефон: 9152 134; Кабинет: ет. ХІІ, стая 7


Експерт

Н. Панайотова

Телефон: 9152 162; Кабинет: ет. ХІІ, стая 21


Експерт

С. Христова

Телефон: 9152 136, Кабинет: ет. ХІІ, стая 8/дясно


Експерт

М. Лазарова

Телефон 9152 134, Кабинет: ет. ХІІ, стая 7


Специалист

Т. Панева

Телефон: 9152 136, Кабинет: ет. ХІІ, стая 8/дясно


Експерт

С. Андреева

Телефон: 9152 134; Кабинет: ет. ХІІ, стая 7


Експерт

В. Пенева

Телефон: 9152 134; Кабинет: ет. ХІІ, стая 7


Специалист

Р.  Джурова

Телефон: 9152 162; Кабинет: ет. ХІІ, стая 21


ЗАМ. РЕКТОР ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ

проф. д-р Т. Златанова, дм

Телефон: 9523 798; Факс: 9532 898; Кабинет: ХІІ, стая 12


ОТДЕЛ „УЧЕБЕН”


Ръководител отдел

Л. Кирилова

Телефон.: 9531 174, 9152 164; Кабинет: ет. 12, стая 15


Експерт

Д. Иванова

Телефон: 9152 148; Кабинет: ет. ХІІ, стая 14


Експерт

Т. Райкова

Телефон: 9152 149; Кабинет: ет. ХІІ, стая 16


Експерт

В. Герасимовa

Телефон: 9152 148, Кабинет: ет. ХІІ, стая 16


Експерт

Ц. Стоянова

Телефон: 9523 798, 9152 123; Кабинет: ет. ХІІ, стая 12


ЗАМ. РЕКТОР ПО НАУКА И АКРЕДИТАЦИЯ

проф. В. Петкова-Димитрова, дфн

Телефон 9152 163, Факс 954 11 53, Кабинет: ет. ХІІ, стая 11/ ляво


ОТДЕЛ ”НАУКА И АКРЕДИТАЦИЯ”


РЪКОВОДИТЕЛ ОТДЕЛ ”НАУКА И АКРЕДИТАЦИЯ”

Д. Димитрова

Телефон: 9152 139; 8510 877 ; Кабинет: ет. XII,  стая 17


Експерт

Н. Димитрова-Атанасова

Телефон: 9530 651, 9152 150; Кабинет: ет. XII,  стая 11


Инспектор

О. Велкова

Телефон: 9530 651, 9152 143; Кабинет: ет. XII,  стая 11


Инспектор

Л. Колева

Телефон: 9152 160; Кабинет: ет. XII,  стая 13


Инспектор

Ю. Атанасова

Телефон: 9152 160; Кабинет: ет. XII,  стая 13


Експерт

Д. Мазгалова  

Телефон: 9152 151; Кабинет: ет. XII,  стая 11/ дясно


СЕКТОР "АКРЕДИТАЦИЯ"

Експерт

проф. П. Балканска- Георгиева

Телефон: 9152 151; Кабинет: ет. XII,  стая 11/ дясно


Експерт

проф. С. Младенова

Телефон: 9152 151; Кабинет: ет. XII,  стая 11/ дясно


Експерт

С.  Апостолова

Телефон: 9152 151; Кабинет: ет. XII,  стая 11/ дясно


Юрисконсулт

К. Пройчев

Телефон: 9152 151; Кабинет: ет. ХII, стая 11/ дясно


ЦЕНТЪР ПО КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ЗДРАВНИ АНАЛИЗИ


Експерт, т. и координатор

Проф. Г. Петрова-Ташкова, дфн

Телефон: 9530651, 9236545;


Експерт, ръководител административно звено

Д. Димитрова

Телефон: 9152 139; 8510 877 ; Кабинет: ет. XII,  стая 17


Експерт

М. Димитрова

Телефон:


Експерт

З. Спасова-Миткова

Телефон:


Юрисконсут

М. Гинзерова

Телефон: 915 21 68; Кабинет: ет. ХII, стая 2


Счетоводител

Т. Иванова

Телефон: 9152 126; Кабинет: ет.ХІІ, стая 9 /дясна