Структура

СХЕМА

Ректорат

СХЕМА

РЕКТОР

 

Проф. д-р Виктор Борисов Златков, дм

Трудов стаж

 • от 12.10.2016 г. - Ректор на Медицински университет - София
 • 2009 - 2016 - изпълнителен директор, СБАЛАГ “Майчин дом” ЕАД, София
 • 2007- 2009 - началник ДКБ, СБАЛАГ “Майчин дом” ЕАД, София
 • 2000 - 2006 - началник Гинекологична клиника, НМТБ “Цар Борис III” –София
 • 1983 - 1999 - асистент/ старши/ главен асистент, НИАГ ,,Майчин дом”, МА –София
 • 1980 - 1983 - ординатор АГО гр. Бобов дол и АГК гр. Перник

Образование и обучение

 • 2002 - специализации по здравен мениджмънт, МУ-София
 • 1997- специалност по онкология, МA-София
 • 1987- специалност по акушерство и гинекология, МА-София
 • 1980- висше образование, МА-ВМИ-София, хуманитарна медицина

Научна степен: „Доктор” (1996)

Академични звания и длъжности

 • 2012 - 2016 -  Зам. Декан на МФ при МУ-София
 • от 2012 - Професор
 • 2000 - 2011 - Доцент
 • 1983 - 1999 - Асистент / Старши / Главен асистент

Други административни и  обществени позиции

 • от 2016 - Член на Академичния съвет на МУ-София
 • от 2015 - Член на Управителния съвет на СБМС;
 • от 2015 - Член на „Програмния съвет на Столичния общински съвет за IVF (донорска програма)”
 • 2015 - 2017 Национален консултант по акушерство и гинекология;
 • oт 2012 - Член на Факултетния съвет на МФ на МУ-София;
 • от 2012 - Член на Научния съвет по онкология на СБАЛО
 • 2010 - 2014 - Главен секретар на Асоциацията на Университетските болници
 • 2008 - 2011 - Член на Специализирания съвет по “Майчинство”, ВАК
 • от 2007 - Член на УС на Българското дружество по онкогинекология
 • 2004 - 2010 - Член на Обществения съвет “Фонд за лечение на деца”, МЗ
 • 2004 - 2005 - Национален координатор на МЗ за “Репродуктивно здраве”
 • 2002 - 2005 - Член на Управителния съвет и Общото събрание на НЗОК
 • 1996 - 2008 - Член на работни групи на МЗ за цервикален скрининг

Научна дейност и научни трудове: в областта на профилактиката и ранната диагностика на предрака и рака на репродуктивните органи на жената, инфекциите в акушерството и гинекологията, амбулаторната и общата хирургия в гинекологията

 • Член на Редакционния съвет на сп. „Акушерство и гинекология“
 • Член на Редколегията на сп. „Транспортна медицина“
 • Ръководител на 9 премирани научни проекти на МУ-София, МЗ и МОН
 • Участие в 3 международни научни проекта – EUROCHIP 2 и 3, Devani
 • Автор и съавтор в 145 публикации в периодичния научен печат (от тях 24 в международни издания)
 • Автор и съавтор в 24 монографии, сборници и учебници (от тях 5 в международни издания);
 • Общ IF - 132.396 и индивидуален – 31.549; h-index – 6; g-index – 14
 • Цитирания в България – 56; в чужбина – 243

Отличия:

 • 2006 - почетен знак и почетна грамота от БЛС
 • 2015 - почетен знак и почетна грамота от ФОЗ, МУ-София
 • 2015 - почетен знак на Декана на МФ-София
 • 2015 - почетна грамота „Мениджър на годината” инициатива МЗ и в. „Стандарт”
 • 2015 - почетен знак и почетна грамота на името на проф.Ст.Киркович, за цялостна научна дейност на МФ на МУ-София

> Декларации

Заместник ректори

ЗАМЕСТНИК РЕКТОР ПО "СДО и УБК"

> Проф. д-р Р. Угринов, дмн

ИЗПЪЛНЯВАЩ ДЛЪЖНОСТТА ЗАМЕСТНИК РЕКТОР ПО МЕЖДУНАРОДНА ИНТЕГРАЦИЯ И ПРОЕКТНО ФИНАНСИРАНЕ

> Проф. д-р Р. Угринов, дмн

ЗАМЕСТНИК РЕКТОР ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ

> Проф. д-р Т. Златанова, дм

ЗАМЕСТНИК РЕКТОР ПО НАУКА И АКРЕДИТАЦИЯ

> Проф. В. Петкова-Димитрова, дфн

Отдели в Ректората


РЕКТОР

Проф. д-р Виктор Златков, дм

Телефон: 915 21 29, Факс: ; Кабинет: ет. ХІІ, стая 5


Икономист данъчно облагане, той и финансов контрольор

В. Лалева

Телефон: 915 21 33; Кабинет: ет. Х, стая 27


Главен юрисконсулт

М. Гинзерова

Телефон: 915 21 68; Кабинет: ет. ХII, стая 2


Юрисконсулт

Р. Алексиев

Телефон: 915 21 68; Кабинет: ет. ХII, стая 2


Съветник

проф. д-р А. Алексеев, дм

Телефон: ; Кабинет: ет. ХІІ, стая 4


Административен секретар на ректора

М. Пампулова

Телефон: 915 21 29; Кабинет: ет. ХІІ, стая 5 среда


Шофьор

С. Тодоров

Телефон: 02/9152 130; Кабинет: ет. XII, стая 4а


ОМП

М. Дашинов

Телефон: 805 3939


Охрана на труда

В. Грозданова

Телефон: 9152 135; Кабинет: ет. ХІІ, стая 1


Технически сътрудник, т. и куриер

Ж. Тушева-Саад

Телефон: 02/9152 130; Кабинет: ет. XII, стая 4а


УНИВЕРСИТЕТСКИ ЕЛЕКТРОНЕН ИНФОРМАЦИОНЕН И ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР

Ръководител

Проф. д-р А. Алексеев, дм

Телефон: 915 21 40; Факс: 952 22 91; Кабинет: ет. ХІІ, стая 4


Експерт, администриране на системи

М. Кирилов

Телефон: 9152 146; Кабинет: ет. ХІІ, стая 9 /средна


Програмист

П. Тодорова

Телефон: 9152 146; Кабинет: ет. ХІІ, стая 9/средна


Програмист

К. Митов

Телефон: 9152 146; Кабинет: ет. ХІІ, стая 9/средна


Програмист

М. Николов

Телефон: 9152 146; Кабинет: ет. ХІІ, стая 9/средна


Съветник

проф. д-р С. Попова, дм

Телефон 9152 144, Кабинет: ет. ХІІ,стая 10 /лява


Експерт комуникации

К. Пастирова

Телефон 9152 101, Кабинет: ет. Х,стая 19


ОТДЕЛ „АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКИ"

Ръководител

проф. д-р А. Алексеев, дм

Телефон: 915 21 40; Факс: 952 22 91; Кабинет: ет. ХІІ, стая 4


Икономист

Р. Михайлова

Телефон 9152 101, Кабинет: ет. Х,стая 19


Експерт

Н. Георгиева

Телефон: 9152 101; Кабинет: ет. Х, стая 19


Домакин

А. Илиева

Телефон 9152 144, Кабинет: ет. ХІІ,стая 10 /лява


Деловодител

Е. Иванова

Телефон 9152 141, Кабинет: ет. ХІІ,стая 10 /дясна


Деловодител

Б. Христова

Телефон 9152 141, Кабинет: ет. ХІІ,стая 10 /дясна


Деловодител

М. Хранова

Телефон 9152 141, Кабинет: ет. ХІІ,стая 10 /дясна


Технически изпълнител

М. Христова

Телефон 9152127, Кабинет: ет. ХІІ, стая 19a


Организатор

Е. Николова

Телефон 9152 171


Хигиенист

Д. Начева


ОТДЕЛ "ФИНАНСОВИ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ"

Ръководител отдел, той и гл. счетоводител

проф. К. Маркова, дм.

Телефон: 951 67 70, 9152 121; Кабинет: ет. ХІІ, стая 20


Зам. главен счетоводител, той и зам. р-л отдел "ФЧР"

Д. Йосифова

Телефон: 915 21 32; Кабинет: ет. Х, стая 25а


Зам. главен счетоводител

Т. Иванова

Телефон: 9152 126; Кабинет: ет.ХІІ, стая 9 /дясна


Счетоводител, той и мениджър по плащанията

Л. Станоева

Телефон: 9152 119; Кабинет: ет. Х, стая 25


Счетоводител, той и мениджър по плащанията

Й. Неделчева

Телефон: 9152 126; Кабинет: ет.ХІІ, стая 9 /дясна


Счетоводител- оперативен

А. Данева

Телефон: 851 08 87; 9152 133; Кабинет: ет. Х, стая 27


Счетоводител - оперативен

С. Димитрова

Телефон: 9152 119; Кабинет: ет. Х, стая 25


Счетоводител - оперативен

Р. Тилкова

Телефон: 9152 166; Кабинет: ет. Х, стая 26


Счетоводител - оперативен

Р. Стаменова

Телефон: 9152 166; Кабинет: ет. Х, стая 26


Счетоводител - оперативен

А. Димитрова

Телефон: 9152 131; ет.Х, стая 28


Счетоводител - оперативен

М. Василева

Телефон: 9152 131; ет.Х, стая 28


Счетоводител на проект "Студентски практики"

П. Златева

Телефон: 9152 148; Кабинет: ет. ХІІ, стая 14


Касиер

К. Радева

Телефон: 952 37 48, 915 21 28; Кабинет: ет. Х, стая 28а


СЕКТОР "ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ"

Специалист "Човешки ресурси"

Й. Личева

Телефон: 915 21 61; Кабинет: ет. ХІІ, стая 19.


Организатор по труда

Л. Ангелова

Телефон: 915 21 25; Кабинет: ет. IХ, стая 2


Експерт

М. Новкова

Телефон: 915 21 25; Кабинет: ет. IХ, стая 2


ОТДЕЛ „ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ”

Ръководител отдел

М. Генсузова

Телефон: 8510 879, 9152 120; Кабинет: ет. Х, стая 22


Икономист

Р. Балдаранова 

Телефон: 9152145; Факс: 9152145; Кабинет: ет. Х, стая 20


Експерт

Б. Апостолова

Телефон: 9152 122; Кабинет: ет. Х, стая 20


Експерт

Л. Живкова

Телефон: 9152 111; Кабинет: ет. Х, стая 21


Експерт

А. Михайлова-Митева

Телефон: 9152 111; Кабинет: ет. Х, стая 21


Юрисконсулт

Х. Бешева

Телефон: 9152 172; Кабинет: ет. Х, стая 19


ОТДЕЛ „КАПИТАЛНО СТРОИТЕЛСТВО”

Ръководител отдел

Д. Нешев

Телефон: 9152 169; Кабинет: ет. Х, стая 23


Експерт

Д. Илиева

Телефон: 9152 172; Кабинет: ет. Х, стая 19


Експерт

К. Точев

Телефон: 9152 172, Кабинет: ет. X, стая 19


Експерт

А. Йорданов

Телефон: 9152 172, Кабинет: ет. X, стая 19


Експерт

Д. Динев

Телефон: 9152 172, Кабинет: ет. X, стая 19


Експерт

М. Григоров

Телефон: 9152 172, Кабинет: ет. X, стая 19


ВРИД ЗАМ. РЕКТОР ПО МЕЖДУНАРОДНА ИНТЕГРАЦИЯ И ПРОЕКТНО ФИНАНСИРАНЕ

проф. д-р Р. Угринов, дмн

Телефон: 02/9152 180; Факс: 02/9152 167 Кабинет: ет. ХІІ, стая 8


ОТДЕЛ ”МЕЖДУНАРОДНА ИНТЕГРАЦИЯ И ПРОЕКТНО ФИНАНСИРАНЕ”

Ръководител отдел

проф. д-р Р. Гърчев, дмн

Телефон: 8510 892, 9152 165; Кабинет: ет. ХІІ, стая 18


Експерт

Т. Тодорова

Телефон: 9152 165, 8510892, кабинет ХІІ, стая 18


Експерт

С. Манолов

Телефон: 9152 138; кабинет: ет. ХІІ, стая 9/лява


Експерт

С. Борисова

Телефон: 9152 138; кабинет: ет. ХІІ, стая 9/лява


СЕКТОР "УПРАВЛЕНИЕ НА ДОГОВОРИ ПО ПРОЕКТНО ФИНАНСИРАНЕ"

Ръководител сектор

Г. Генсузов

Телефон: 9152 154; кабинет ет. VІІI, стая 24а


Експерт

М. Младенов

Телефон: 9152 154; кабинет ет. VІІI, стая 24а


Финансов контрольор

М. Димитрова

Телефон 9152 101, Кабинет: ет. Х,стая 19


Счетоводител - отговорен

А. Дочев

Телефон 9152 144, Кабинет: ет. ХІІ,стая 10 /лява


ЗАМ. РЕКТОР ПО СДО и УБК

проф. д-р Р. Угринов, дмн

Телефон: 02/9152 180; Факс: 02/9152 167 Кабинет: ет. ХІІ, стая 8


ОТДЕЛ "СДО и УБК"

Главен експерт, т и ръководител отдел „СДО и УБК”

К. Гаврилова

Телефон 954 11 18, 9152 137, Кабинет: ет. ХІІ, стая 8/дясно


Експерт

В. Грозданова

Телефон: 9152 135; Кабинет: ет. ХІІ, стая 1


Експерт

Г. Георгиева

Телефон: 9152 135; Кабинет: ет. ХІІ, стая 1


Експерт

д-р Е. Христова

Телефон: 9152 134; Кабинет: ет. ХІІ, стая 7


Експерт

Н. Панайотова

Телефон: 9152 162; Кабинет: ет. ХІІ, стая 21


Експерт

С. Христова

Телефон: 9152 136, Кабинет: ет. ХІІ, стая 8/дясно


Експерт

М. Лазарова

Телефон 9152 134, Кабинет: ет. ХІІ, стая 7


Специалист

Т. Панева

Телефон: 9152 136, Кабинет: ет. ХІІ, стая 8/дясно


Експерт

С. Андреева

Телефон: 9152 134; Кабинет: ет. ХІІ, стая 7


Експерт

В. Пенева

Телефон: 9152 134; Кабинет: ет. ХІІ, стая 7


Специалист

Р.  Джурова

Телефон: 9152 162; Кабинет: ет. ХІІ, стая 21


ЗАМ. РЕКТОР ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ

проф. д-р Т. Златанова, дм

Телефон: 9523 798; Факс: 9532 898; Кабинет: ХІІ, стая 12


ОТДЕЛ „УЧЕБЕН”


Ръководител отдел

Л. Кирилова

Телефон.: 9531 174, 9152 164; Кабинет: ет. 12, стая 15


Експерт

Д. Иванова

Телефон: 9152 148; Кабинет: ет. ХІІ, стая 14


Експерт

Т. Райкова

Телефон: 9152 149; Кабинет: ет. ХІІ, стая 16


Експерт

В. Герасимовa

Телефон: 9152 148, Кабинет: ет. ХІІ, стая 16


Експерт

Ц. Стоянова

Телефон: 9523 798, 9152 123; Кабинет: ет. ХІІ, стая 12


ЗАМ. РЕКТОР ПО НАУКА И АКРЕДИТАЦИЯ

проф. В. Петкова-Димитрова, дфн

Телефон 9152 163, Факс 954 11 53, Кабинет: ет. ХІІ, стая 11/ ляво


ОТДЕЛ ”НАУКА И АКРЕДИТАЦИЯ”


РЪКОВОДИТЕЛ ОТДЕЛ ”НАУКА И АКРЕДИТАЦИЯ”

Д. Димитрова

Телефон: 9152 139; 8510 877 ; Кабинет: ет. XII,  стая 17


Експерт

Н. Димитрова-Атанасова

Телефон: 9530 651, 9152 150; Кабинет: ет. XII,  стая 11


Инспектор

О. Велкова

Телефон: 9530 651, 9152 143; Кабинет: ет. XII,  стая 11


Инспектор

Л. Колева

Телефон: 9152 160; Кабинет: ет. XII,  стая 13


Инспектор

Ю. Атанасова

Телефон: 9152 160; Кабинет: ет. XII,  стая 13


Експерт

Д. Мазгалова  

Телефон: 9152 151; Кабинет: ет. XII,  стая 11/ дясно


СЕКТОР "АКРЕДИТАЦИЯ"

Експерт

проф. П. Балканска- Георгиева

Телефон: 9152 151; Кабинет: ет. XII,  стая 11/ дясно


Експерт

проф. С. Младенова

Телефон: 9152 151; Кабинет: ет. XII,  стая 11/ дясно


Експерт

С.  Апостолова

Телефон: 9152 151; Кабинет: ет. XII,  стая 11/ дясно


Юрисконсулт

К. Пройчев

Телефон: 9152 151; Кабинет: ет. ХII, стая 11/ дясно


ЦЕНТЪР ПО КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ЗДРАВНИ АНАЛИЗИ


Експерт, т. и координатор

Проф. Г. Петрова-Ташкова, дфн

Телефон: 9530651, 9236545;


Експерт, ръководител административно звено

Д. Димитрова

Телефон: 9152 139; 8510 877 ; Кабинет: ет. XII,  стая 17


Експерт

М. Димитрова

Телефон:


Експерт

З. Спасова-Миткова

Телефон:


Юрисконсут

М. Гинзерова

Телефон: 915 21 68; Кабинет: ет. ХII, стая 2


Счетоводител

Т. Иванова

Телефон: 9152 126; Кабинет: ет.ХІІ, стая 9 /дясна

Факултети

Медицинският университет е едно от най-големите и най-авторитетните лечебни, образователни и научни средища на българската и европейската медицинска наука.
Дългогодишните традиции на Медицинския университет и неговите преподаватели и студенти го водят към мястото, което той заслужава сред европейските медицински университети.

 

Център за езиково обучение, физическо възпитание и спорт

Сектори в ЦЕОФВС

СЕКТОР ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ
СЕКТОР СТУДЕНТСКИ СПОРТ

Филиали

"Филиал проф. д-р Иван Митев"-Враца

За контакт:

гр. Враца
п.к. З000
бул. Втори юни  №179

Директор - Доц. П. Добрилова, тел: 092 645294

Учебен отдел - 092 645176

> https://filialvratsa.mu-sofia.bg/

Колежи

От учебната 1997/1998 година в Структурата на Медицинския Университет – София са включени следните медицински колежи.

Моля използвайте връзките в лявото меню, за да изберете колеж и да научите повече за него.

Медицински колеж - София

Зам. директор
проф.  З. Савова, дм
Тел: 02/ 952 33 65
Адрес: 1660 София, ул."Йорданка Филаретова" № 3
Учебен отдел - тел.: 02/ 915 46  26, -27
 
 
Участие на Медицински колеж "Йорданка Филаретова" - София в научно изследователски проекти.

РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ В МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ ЗА УЧЕБНАТА 2018 / 2019 Г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

> РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРСНИТЕ ИЗПИТИ И СПИСЪЦИ НА ПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА ЩЕ БЪДАТ ИЗНЕСЕНИ НА 23 ЮЛИ /23.07.2018 г./след 16 часа в МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ И НА САЙТА НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ.

> ЗАПИСВАНЕ НА СТУДЕНТИТЕ ПРИЕТИ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА на 24–ти, 25-ти, 26-ти юли от 9.00 до 16.00 ч. и 27-ми юли от 8.30 до 13.00 ч.

> РЕЗУЛТАТИ НА ПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ НА ВТОРО КЛАСИРАНЕ ЩЕ БЪДАТ ИЗНЕСЕНИ НА 27 юли /27.07.2018 г./ след 17.00 ч.

> ЗАПИСВАНЕ НА СТУДЕНТИТЕ ПРИЕТИ НА ВТОРО КЛАСИРАНЕ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА на 28-ми, 30–ти, 31 – ви юли от 9.00 до 16.00 ч. и на 1- ви Август до 12.00 ч.
В НЕДЕЛЯ /29.07/ ТЕХНИЧЕСКАТА КОМИСИЯ НЕ РАБОТИ !

ЗАПИСВАНЕТО НА СТУДЕНТИ СЕ ИЗВЪРШВА СЛЕД ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ, ПОСОЧЕНИ В СПРАВОЧНИКА на стр. 34 и БЕЛЕЖКА ЗА ПЛАТЕНА СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА В РАЗМЕР НА 350 лв.
КОМПЛЕКТЪТ ОТ ДОКУМЕНТИ /ВКЛ. СТУДЕНТСКА КНИЖКА/ СЕ ЗАКУПУВА В МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ.
ТАКСАТА СЕ ВНАСЯ ПО БАНКОВА СМЕТКА:
МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ - МУ – СОФИЯ УЛ. ”Й. ФИЛАРЕТОВА” No 3, BG45ВРВІ79403163983301 BIC: ВРВІВGSF ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ СОФИЯ

ЗАБЕЛЕЖКА: ЗА СТУДЕНТИТЕ ПРИЕТИ В СПЕЦИАЛНОСТ”РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ” Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА ПРЕДСТАВЯТ МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО ОТ НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО РАДИОБИОЛОГИЯ И
РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА
НЦРРЗ СЕ НАМИРА НА УЛ.”ГЕОРГИ СОФИЙСКИ” No 3 - СГРАДА 7 / уличката между Александровска болница и Стоматологичен факултет - в двора на ВМА / с работно време 8.00-14.00 / изследване на кръв от 8.00 до 9.30 ч./

 

Резултати и класиране в Медицински колеж

Резултати и първо класиране в Медицински колеж за учебната 2018/2019 г.

Информационни материали: 

Медицински колеж към МУ – София съвместно с Катедра здравни грижи към ФОЗ организират Студентска научна сесия

Програмата от студентска научна сесия може да изтеглите от ТУК


О Б Я В А

Във връзка с юбилейните чествания по случай 100 - годишнина на медицинското образование в България и 100 - годишнината на МУ - София
Медицински колеж към МУ – София съвместно с Катедра здравни грижи към ФОЗ организират Студентска научна сесия

Тематични направления:

Образна диагностика
Обществено здраве и здравен контрол
Медико-лабораторни науки
Сестрински грижи
Медицинска рехабилитация
Акушерски грижи
Фармацевтични грижи
Козметични грижи
Зъботехника
Други

Студентската научна сесия ще се проведе на 14.12.2017 г. от 11.00 часа в сградата на Медицински колеж.

Студентите, желаещи да участват трябва да представят в електронен вариант: заглавие на постера, име и фамилия на авторите, научен ръководител, специалност и курс, кратко резюме в обем 250-300 думи на български, до 5 ключови думи. Структурно съдържание на резюмето да включва: въведение, цел, материал и методи, резултати и обсъждане, изводи и книгопис.

> За студентите от Медицински колеж - изпращайте с прикачен файл на
E-mail: konkurs@mc.mu-sofia.bg в Учебен отдел на МК

> За студентите от ФОЗ - изпращайте с прикачен файл на
E-mail: zg_konkurs@foz.mu-sofia.bg

Краен срок за изпращане на материали до 11 декември /включително/ 12.00 часа.

Материали, подадени след 12.00 часа на 11 декември 2017 г., няма да бъдат приети! Неспазилите посочените срокове няма да получат сертификати!

Одобрение и потвърждение

Изпратените материали ще бъдат разгледани от Организационния комитет. Резюмето може да бъде отхвърлено ако:

> постерът е представен вече на научно мероприятие,
> бъде получено след края на приемният период,
> е само частично завършено,
> включва проучвания или материали с неясен произход,
> постерът е разработка, която студентът е задължен да направи по учебен план, или която е задължителна за получаване на оценка по дадена учебна дисциплина.

Изисквания към постерите:

> Постерите са с максимален размер: ширина 70 см / височина 110 см.
> Постерите трябва да бъдат поставени на определените места до 11:00 часа
> Устните презентации са в рамките на 5 мин.

Всички студенти, изпълнили условията за участие в постерната сесия ще получат сертификати.

На авторите на най-добрите постери ще бъде дадена възможност да публикуват своите разработки в списание „Здраве и наука“, след като ги оформят като научни доклади.

Организационния комитет на Студентската научна сесия

Пожелаваме успех на всички участници!

Информационни материали: 

Централна Медицинска Библиотека

Централната медицинска библиотека разполага с над половин милион книжни фондове и перодични издания, предлага електронен достъп до пълнотекстови бази данни, мултимедийни продукти и Интернет зала. Има специализирани библиотеки с читални във факултетите по стоматология и фармация. Студентите имат на разположение още 6 видеобиблиотеки, компютърни зали, 30 лаборатории и 60 учебни зали.

Посетете сайта на Централна медицинска библиотека

 

Университетски електронен информационен и образователен център (УЕИОЦ)

Университетският електронен информационен и образователен център (УЕИОЦ) се състои от следните сектори:

Сектор "Комуникации"

 
 • Развойно техническа база

 

Сектор "Обща и специализирана информация"

Сектор "Дистанционно обучение"

Сектор "Кариерно развитие"

Сектор "Качество на обучението и академичния състав"

 

 

 

Сектор "Програмиране и програмни продукти"

 

 

 

Университетски болници

Медицинският университет е неразривно свързан със университетските болници. Макар и придобили самостоятелност в хода на демократичната здравна реформа, в университетските продължава да се провежда качествено образование.

Университетските преподавателите и специалистите, работещи в тях, се радват на изключително висок авторитет. Те са едни от най-търсените и уважавани специалисти в страната, със собствено място в медицинското образование и практика.

В момента Медицинския университет ползва за обучение на своите студенти базите на 13 университетски болници.

Моля използвайте връзките в лявото меню, за да научите повече за тях.

УМБАЛ Св. Ив. Рилски

УМБАЛ Св. Ив. Рилски

УМБАЛ Александровска

УМБАЛ "Александровска" ЕАД

Адрес: София 1431 
ул. "Св. Георги Софийски" №1 

тел. централа: 02 / 9230 1
факс: 02 / 9230 646
Работно време: 8:00ч. - 16:30ч.

е-майл: umbal.alexandrovska@gmail.com

http://www.alexandrovska.com

Изпълнителен директор: проф. д-р Лъчезар Трайков, дмн 
 
Александровска болница има сключен договор с НЗОК.

УМБАЛ Св. Анна

УМБАЛ Св. Анна

УМБАЛ Царица Йоанна

УМБАЛ Царица Йоанна

СБАЛ Oртопедия - Горна баня

СБАЛ Oртопедия - Горна баня

Специализираната болница за активно лечение по ортопедия “Проф. Бойчо Бойчев” - университетска

Адрес: София Горна Баня бул."Никола Петков" № 56 п.код 1614
Управител: д-р Евгений Медникаров д.м.
Има договор с НЗОК.

Регистратура:Тел.:  +359 2 81 81 500
Телефон: 02/9554310 02/5684274 факс: 02/9555312

СБАЛ Ендокринология

СБАЛ Ендокринология
The University Hospital of Endocrinology and Gerontology (UHEG) "Ivan Pentchev" is a part of Medical University in Sofia. UHEG has 50 years experience in education of students and postgraduates in the field of Endocrinology and Gerontology.

UHEG consists of two Clinical Centers - Clinical Center of Endocrinology and Gerontology and Clinical Center of Nephrology. The University Hospital has several Clinics:

 • Clinic of Diabetology with Center for education and haemodyalisis
 • Clinic of Endocrine Surgery
 • Clinic of Endocrinology with two wards

There are also a Polyclinic and Diagnostic sector for laboratory, hormonal, radiology and pathomorphological examinations.

An information system with clinical database and electronic patient's record has been working in the Hospital.

Annually postgraduate training courses in Endocrinology, Nephrology and Gerontology for medical doctors and other non-medical specialists from all over the country are carried out. CLINICAL CENTER OF ENDOCRINOLOGY AND GERONTOLOGY (CCEG)

CCEG (founded in 1951) is the main Bulgarian Center for undergraduate and postgraduate education, and research in endocrinology, diabetology, endocrine surgery, gerontology and geriatrics.

The staff includes about 100 clinicians as well as non-medical specialists in chemistry, radiobiology, immunology, genetics and laboratory development (enlisted 18 professors and assoc. professors).

The diagnostic and treatment of in-patients are carried out in the clinics of endocrinology (43 beds), diabetology (22 beds), endocrine surgery (30 beds) and a ward for hemodyalisis (8 posts for diabetics with chronic renal failure). The out-patients' department provides about 50,000 medical examinations per year. Laboratories of clinical biochemistry, radiobiology, immunology and hormonal determinations, genetics, histo- and cytomorphology are available for clinical investigations and research. The main priorities in these respects are: diabetes mellitus, thyroid, parathyroid, hypophiseal, adrenal and gonadal diseases, including endocrine tumors, autoimmune diseases, endocrine hypertension and heart complications.

CCEG organizes specialization in endocrinology for 150-180 physicians per year in 15-20 postgraduate courses as well as individual education and practical training. The center is a base for undergraduate teaching and practice for 100-150 medical students in Medical University - Sofia.

CCEG is the leading institute for the development of national programs: for prevention of iodine deficiency disorders (IDD), for diabetes mellitus prevention and treatment, for osteoporosis etc.

The main research priorities are: the new methods for treatment of diabetes, pathogenesis of diabetic complications, education of diabetic patients and help care providence; pathogenesis, diagnostics and treatment of Graves' diseases, TAO and polyglandular autoimmune disorders; Cushing disease, pituitary tumors, thyroid cancers; the pressor and antidepressor humoral factors of hypertension in endocrine disorders, factors of endocrine male infertility etc.

CCEG participates in several international projects and collaborates with some institutes in Belgium, France, UK, USA.

СБАЛ Майчин дом

СБАЛ Майчин дом

Специализирана болница за активно лечение "Майчин дом" ЕАД, университетска

Адрес: София ул."Здраве" 2 п.код
Изпълнителен директор: Доц.Виктор Златков
Има договор с НЗОК.

Телефон: 02/9172200 факс: 952-0305

СБАЛ Педиатрия

СБАЛ Св. Екатерина

СБАЛ Св. Екатерина

Софийската Университетска болница “Св. Екатерина” е образец за съчетаване на високи медицински умения, грижи за пациентите и водещи медицински технологии на едно място. Динамичното й развитие през последните 18 години и разширяването на обема на дейност й отреждат водещо място сред кардиологичните и кардиохирургични центрове в България. Диагностиката и лечението на многобройните и тежки заболявания на сърдечно-съдовата система във всички възрасти е ежедневна практика на едно изкуство, което изисква от всички сътрудници цялата им компетентност, трудолюбие и всеотдайност за постигане на високата цел –спасяването на живота и връщането на здравето на нашите пациенти.

http://www.uhsek.com

СБАЛ Св. Наум - IV км

СБАЛ Св. Наум - IV км

Университетска специализирана болница по неврология и психиатрия "Свети Наум"

Адрес: София ул. "Любен Русев" 1 п.код 1113
Управител: проф. д-р Иван Господинов Миланов д.м.н.
Има договор с НЗОК.
Телефон: 02/9702300 факс: 02/709309

E-mail: ubalnp@yahoo.com
Сайт: http://www.svnaum.com

СБАЛ Св. София

СБАЛ Св. София

University Hospital for Pulmonary Diseases "St. Sofia"

Established in 1938 as an institute for tuberculosis, later evolved into a multidisciplinary hospital with 5 clinics (3 therapeutic of which 2 for adults and one paediatric, one intensive care and one thoracic surgery) totalling 212 beds. Since 1990 is part of Sofia's Medical University, with 2 professors, 11 Associate professors and 36 assistant professors as staff. The hospital has elaborate out-patient, PFT, microbiology, clinical laboratory X-ray and bronchology departments, encompassing all types of contemporary diagnostic procedures. The Hospital serves as a national referral service for pulmonary diseases in Bulgaria.