> „ЕРАЗЪМ +“, КАКВО СЛЕДВА?

На 9 май 2018 г. в Рим ще се състои конференция на тема : Еразъм+, какво следва? Европейски страни 2018, която ще включва студенти от висшите училища и институции. Фокусът на събитието ще е върху дискусии за бъдещето на „Еразъм+“ през погледа на студентите. Резултатите от проведените разговори ще бъдат представени на хората, от които зависят по-нататъшната политика и развитие на гражданското общество в Европа.

Участниците  ще са  директори на национални агенции, представители от институции, свързани с висшето образование,  висши училища, както и студенти, от всички части на Европа. Те ще се съберат да обсъдят  и дадат предложения за бъдещото развитие на програмата. Студентите ще са от различни специалности, от различни сфери на науката, като ще се дискутират следните  6 теми:

  1. Развитие на качеството на мобилността по „Еразъм+“
  2. Увеличаване на броя на студентската мобилност, като се следва стратегическата Европейска рамка на „Обучение и практика 2020“
  3. Интернационализация на програма „Еразъм+“
  4. Комуникация, разпространение и социално въздействие на програма „Еразъм+“
  5. Влияние на „Еразъм+“ програмата върху наемането на работа и предприемачеството

Националните агенции от страните участнички са имали възможността да номинират по двама студенти от страна.  За България  Медицинският университет – София е избран като водещ университет  и ще бъде представен от  студентката от Факултета по обществено здраве Зорница Вълчева. Тя  е била  на „Еразъм+“ практика в Клуж Напока в Universitatea Babes Bolyai, през 2016/2017 год.