График за провеждане на изпитите

За специалностите МЕДИЦИНА, ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА и ФАРМАЦИЯ:

Предварителни изпити:

БИОЛОГИЯ       17  МАРТ  2018 г.  / събота /

ХИМИЯ             31  МАРТ  2018 г. / събота /

Редовни изпити:

БИОЛОГИЯ        01  ЮЛИ  2018 г. / неделя /

ХИМИЯ              08  ЮЛИ  2018 г. / неделя /

КЛАСИРАНЕ:   17 ЮЛИ 2018 г.

Информация относно предварителни кандидат-студентски изпити ФОЗ ТУК