Срок за подаване на документите

1. За участие в ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ кандидат-студентски изпити по биология и химия за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация:

от 19 ФЕВРУАРИ 2018 г.  до  14 МАРТ 2018 г.

Документите се подават в Национален център по  общественото здраве и анализи, бул. „Акад. Иван Гешов” № 15, ет.12,  Ректорат на Медицински университет - София,Учебен отдел.

Работно времевсеки работен ден ( без събота и неделя ).

от 9.00 до 12.00 ч.  и от 13.00 до 15.30 ч.

2. За участие в РЕДОВНИТЕ кандидат-студентски изпити за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация:

от  18 ЮНИ 2018 г. до  28 ЮНИ  2018 г.

Документите се подават в  Национален център по  обществено здраве и анализи, бул.”Акад. Иван Гешов” № 15, ет.12,  Ректорат на Медицински университет - София,Учебен отдел.

Работно времевсеки ден - от 8.30 до 12.00 ч.,  и от 12.30 до 15.30 ч. в събота – от 9.00 до 14.00 ч.

В неделя комисията по прием на документи не работи!

3. За участие в класиране за обучение срещу заплащане, на основание чл.21, ал. 2 от ЗВО и при успешно положени в Медицински университет- София кандидат-студентски изпити за 2018 г.:

         от 06 август 2018 г. до 10 август 2018 г.

         Класиране: 13 август 2018 г.

Документите се подават в Национален център по  общественото здраве и анализи, бул. „Акад. Иван Гешов” № 15, ет.12, Ректорат на Медицински университет – София, Учебен отдел.

Работно времевсеки работен ден ( без събота и неделя ).

от 9.00 до 12.00 ч.  и от 13.00 до 15.30 ч.

4. Предварителни кандидат-студентски изпити ФОЗ ТУК