Заместник ректори

ЗАМЕСТНИК РЕКТОР ПО "СДО и УБК"

> Проф. д-р Р. Угринов, дмн

ИЗПЪЛНЯВАЩ ДЛЪЖНОСТТА ЗАМЕСТНИК РЕКТОР ПО МЕЖДУНАРОДНА ИНТЕГРАЦИЯ И ПРОЕКТНО ФИНАНСИРАНЕ

> Проф. д-р Р. Угринов, дмн

ЗАМЕСТНИК РЕКТОР ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ

> Проф. д-р Т. Златанова, дм

ЗАМЕСТНИК РЕКТОР ПО НАУКА И АКРЕДИТАЦИЯ

> Проф. В. Петкова-Димитрова, дфн