РЕКТОР

 

Проф. д-р Виктор Борисов Златков, дм

Трудов стаж

 • от 12.10.2016 г. - Ректор на Медицински университет - София
 • 2009 - 2016 - изпълнителен директор, СБАЛАГ “Майчин дом” ЕАД, София
 • 2007- 2009 - началник ДКБ, СБАЛАГ “Майчин дом” ЕАД, София
 • 2000 - 2006 - началник Гинекологична клиника, НМТБ “Цар Борис III” –София
 • 1983 - 1999 - асистент/ старши/ главен асистент, НИАГ ,,Майчин дом”, МА –София
 • 1980 - 1983 - ординатор АГО гр. Бобов дол и АГК гр. Перник

Образование и обучение

 • 2002 - специализации по здравен мениджмънт, МУ-София
 • 1997- специалност по онкология, МA-София
 • 1987- специалност по акушерство и гинекология, МА-София
 • 1980- висше образование, МА-ВМИ-София, хуманитарна медицина

Научна степен: „Доктор” (1996)

Академични звания и длъжности

 • 2012 - 2016 -  Зам. Декан на МФ при МУ-София
 • от 2012 - Професор
 • 2000 - 2011 - Доцент
 • 1983 - 1999 - Асистент / Старши / Главен асистент

Други административни и  обществени позиции

 • от 2016 - Член на Академичния съвет на МУ-София
 • от 2015 - Член на Управителния съвет на СБМС;
 • от 2015 - Член на „Програмния съвет на Столичния общински съвет за IVF (донорска програма)”
 • 2015 - 2017 Национален консултант по акушерство и гинекология;
 • oт 2012 - Член на Факултетния съвет на МФ на МУ-София;
 • от 2012 - Член на Научния съвет по онкология на СБАЛО
 • 2010 - 2014 - Главен секретар на Асоциацията на Университетските болници
 • 2008 - 2011 - Член на Специализирания съвет по “Майчинство”, ВАК
 • от 2007 - Член на УС на Българското дружество по онкогинекология
 • 2004 - 2010 - Член на Обществения съвет “Фонд за лечение на деца”, МЗ
 • 2004 - 2005 - Национален координатор на МЗ за “Репродуктивно здраве”
 • 2002 - 2005 - Член на Управителния съвет и Общото събрание на НЗОК
 • 1996 - 2008 - Член на работни групи на МЗ за цервикален скрининг

Научна дейност и научни трудове: в областта на профилактиката и ранната диагностика на предрака и рака на репродуктивните органи на жената, инфекциите в акушерството и гинекологията, амбулаторната и общата хирургия в гинекологията

 • Член на Редакционния съвет на сп. „Акушерство и гинекология“
 • Член на Редколегията на сп. „Транспортна медицина“
 • Ръководител на 9 премирани научни проекти на МУ-София, МЗ и МОН
 • Участие в 3 международни научни проекта – EUROCHIP 2 и 3, Devani
 • Автор и съавтор в 145 публикации в периодичния научен печат (от тях 24 в международни издания)
 • Автор и съавтор в 24 монографии, сборници и учебници (от тях 5 в международни издания);
 • Общ IF - 132.396 и индивидуален – 31.549; h-index – 6; g-index – 14
 • Цитирания в България – 56; в чужбина – 243

Отличия:

 • 2006 - почетен знак и почетна грамота от БЛС
 • 2015 - почетен знак и почетна грамота от ФОЗ, МУ-София
 • 2015 - почетен знак на Декана на МФ-София
 • 2015 - почетна грамота „Мениджър на годината” инициатива МЗ и в. „Стандарт”
 • 2015 - почетен знак и почетна грамота на името на проф.Ст.Киркович, за цялостна научна дейност на МФ на МУ-София

> Декларации